Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü

Tanım ve Kriterler

Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü, üniversite eğitimi boyunca, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına katılım göstermek ve ekolojik duyarlılığın geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek konusunda üstün başarı göstermiş olan son sınıf öğrencilerinin başarılarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu ödülün amacı, çağımızda küresel gündemin en öncelikli konularından olan ekolojik krizle ilgili, sürdürülebilir çözüm önerileri getirecek yetkinliğe ve ekolojik duyarlılığa sahip öğrenciler yetişmesini teşvik etmektir.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları ve araştırmaları, sürdürülebilir enerji, kirlilik, atık yönetimi, hayvan hakları, doğal tarım ve üretim, gıda güvenliği, ekolojik mimari, ekolojik ekonomi, sürdürülebilir şehirler vb. konularda yapılan proje, uygulama ve araştırmaları kapsar. Ekolojik duyarlılığın geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ise, bu konuların iklim krizi bağlamında önemini anlaşılır kılmaya, çeşitli kültürel araçların desteğiyle bunlarla ilgili bilinç oluşturmaya, doğal çevreyle daha uyumlu yaşam biçimleri ve gündelik pratikleri teşvik etmeye yönelik etkinlik ve projeleri kapsar.

Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik ödülüne mezuniyet yılında olan öğrenciler, eğitim dönemleri boyunca kampüs içinde veya dışında gerçekleştirdikleri faaliyetleri belgeleyerek başvurabilirler.

Her yıl bir öğrenciye verilecek olan ödülün miktarı 2023-2024 akademik yılı için 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu ödüle, mezuniyet yılında olan ve eğitim dönemi süresince hem üniversite içinde hem de dışında, çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalara katılma, ekolojik duyarlılık ve bilinç oluşturma, bu konularda proje tasarlama ve yürütme konusunda aşağıda belirtilen alanlarda katkısı bulunan öğrenciler başvurabilir:

  • Üniversite içinde gerçekleştirilen çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına katılmak
  • Üniversite içinde çevresel sürdürülebilirliğe yönelik projeler tasarlamak ve / veya akademik çalışmalar gerçekleştirmek
  • Üniversite içinde ekolojik duyarlılık ve farkındalığı arttırmaya yönelik bilinçlendirme etkinlikleri ve / veya projeler düzenlemek
  • Üniversite dışında çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlılık odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılmak
  • Üniversite dışında çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlılığın geliştirilmesi odaklı etkinlik ve projeler tasarlamak

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Adayın bu ödülü neden hak ettiğini anlattığı, yaptığı çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik duyarlılık faaliyetlerinin etki ve sonuçlarını ifade ettiği ve bu alanla ilgili gelecek öngörülerinden bahsettiği bir başvuru yazısı.
  • Belirtilen kriterlere uygun çalışmaların her biri için, faaliyet raporu, faaliyet belgesi, haber metni, faaliyet görselleri vs. gibi çeşitli kanıt belgeleri.
  • Eğer istenirse, gerçekleştirilen faaliyetlerin yetkili kişilerinden, konuyla ilgili derslerin eğitmenlerinden, ve danışmanlardan bu alanda adayın performansını değerlendiren referans mektupları.

Çevresel Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü’ne başvurmak isteyen öğrencilerimiz, yukarıda yer alan başvuru evraklarını hazırlayarak, her yıl 31 Mart tarihinden önce KÜN Sürdürülebilirlik Komisyonunun e-posta adresine eko@kapadokya.edu.tr göndermelidir.

Geçmiş dönem kazananları görmek için tıklayın.