Kapadokya Üniversitesinin kampüslerde üretilen atıkların etkili yönetimi, geri dönüşüm, çevre koruma ve ağaçlandırmaya ilişkin faaliyetleri KÜN Toprak programı kapsamında gerçekleştirilir. Bu program kapsamındaki faaliyet alanları şunlardır:

 • Kampüslerde üretilen atıkların etkili yönetimi için gerekli tedbirlerin alınması
 • Atığı en aza indirecek uygulama ve politikalar geliştirilmesi, bu yöndeki projelere destek verilmesi
 • Kampüslerin çeşitli yerlerine atık yönetimi programına yönelik bilgilendirici pano ve levhalar yerleştirilmesi, öğrencilerin, idari personelin ve öğretim üyelerinin bu programla ilgili düzenli olarak bilgilendirilmesi
 • Geri dönüştürülebilir atıkları tekrar kullanıma sunmak için geri dönüşüm kutularının tüm kampüslere yerleştirilmesi
 • Kâğıt kullanımında geri dönüşümlü kâğıt tercih edilmesi
 • Basım işlemlerinin mutlaka kâğıdın her iki yüzüne de yapılması
 • Atık kağıtlar başta olmak üzere tüm atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması
 • Basılı ve ıslak imzalı belgeler ve formlar yerine, dijital ve elektronik imzalı belge ve formların kullanılması
 • Haberleşme ve yazışmalarda elektronik posta ve benzeri teknolojik imkânlara ağırlık verilmesi
 • Plastik atıkların azaltılması için plastik ambalajların ve poşetlerin kullanımını azaltacak tedbirler alınması
 • Kullanılan poşetlerde organik, doğa dostu veya geri dönüşümlü malzeme kullanılması
 • Gıda üretilen tesislerde ortaya çıkan organik atıkları gıda üretimine ve tarıma kazandırmak üzere çeşitli uygulamalar geliştirilmesi
 • İhtiyaçtan fazla üretilmiş olan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması
 • Uygun atıkların kompostlama başta olmak üzere çeşitli tekniklerle bertaraf edilmesi, bu uygulama ile ortaya çıkan organik ürünlerin üniversite tarafından yetiştirilen bitki ve ağaçlarda kullanılması; bölgede faaliyet gösteren çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması
 • Kampüste ve Kapadokya bölgesindeki vadilerde gönüllü çöp toplama kampanyaları düzenlenmesi
 • Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak kampüste ve Kapadokya bölgesinde ağaç dikme kampanyaları düzenlenmesi