Kapadokya Üniversitesinin kampüslerde enerjinin etkin ve verimli kullanımına ilişkin faaliyetleri KÜN Ateş programı kapsamında gerçekleştirilir. Bu program kapsamındaki faaliyet alanları şunlardır:

 • Enerjinin etkin ve verimli kullanımına yönelik uygulamalar geliştirilmesi ve tedbirler alınması
 • Toplam enerji tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi, bu yönde öğrencileri, akademik ve idari personeli bilinçlendirecek faaliyetlerde bulunulması veya bu faaliyetlere destek verilmesi
 • Isınma amaçlı karbon emisyonunu azaltmak için gerekli tedbirlerin alınması
 • Yeni binalarının doğal ısınma ve soğutma imkânlarını göz önünde bulundurularak tasarlanması
 • Mevcut ve tarihi binalarının doğal ısınma imkânlarının yanında karbon emisyonu düşük enerji kaynakları ile ısınmasına öncelik verilmesi
 • Tüm kampüslerde doğal gaz kullanımına öncelik verilmesi
 • Kullanılmayan kapalı alanlarda ısıtma yapılmaması, soğutma için klima kullanımının sınırlandırılması
 • İmkânlar dâhilinde yenilenebilir enerjiden (hidro, güneş, rüzgâr ve biyo yakıt) elektrik üretimi için girişimlerde bulunulması projeler yürütülmesi ve bu alanda var olan projelere destek sağlanması
 • Yenilenebilir enerji üretiminde bölgenin doğal ve kültürel yapısını bozmayacak yapılar ve tesislere öncelik verilmesi
 • Aydınlatma başta olmak üzere elektrik tüketiminde tasarruflu cihazlardan faydalanılması
 • Gereksiz ve fazla aydınlatmaların en aza indirilmesi
 • Sık kullanılmayan kapalı alanlarda fotosellerden faydalanarak elektrik tüketiminde tasarruf sağlanması