Kapadokya Üniversitesi (KÜN), doğal ve kültürel sürdürülebilirlik politikaları ile kurumun iç ve dış paydaşlarından başlayarak Üniversitenin bulunduğu Kapadokya bölgesi başta olmak üzere çevre ve kültür mirası üzerinde etkili olabilecek örnek uygulamalar ve yaklaşımlar geliştirmeyi hedeflemektedir. KÜN sürdürülebilirlik politikaları Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerlerinin yanında KÜN Topluma Katkı Hedef ve İlkeleri Politika Belgesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

KÜN, sürdürülebilirlik politikaları ile iki alana öncelik vermeyi hedeflemiştir. Bunlardan birincisi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile doğal ve kültürel sürdürülebilirliğe destek olmaktır. Tüm seviyelerdeki eğitim programlarında çevre ve kültür konularına yönelik dersler bulunmaktadır. KÜN Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ile KÜN Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu, sürdürülebilirliğe öncelik veren projelere ayrı önem ve destek vermektedir.

Sürdürülebilirlik bağlamında KÜN’ün öncelik verdiği diğer bir alan doğal kaynakların korunması ve kullanımıdır. KÜN, enerji, su, çevre ve gıda konularının birbiriyle bağlantılı konular olduğunun bilinci ile bu konularda kapsamlı ve geniş perspektifli politikalar izlemektedir. Başta iç ve dış paydaşları olmak üzere KÜN, doğal ve kültürel yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda KÜN, sürdürülebilirlik çabalarında iç ve dış paydaşların etkin rol alması, inisiyatif alması ve katkıda bulunması için gerekli tedbirleri alır ve gerekli imkanları sunar.