Kapadokya Üniversitesinin üniversite yaşamının, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve araştırma-geliştirme çabalarının yerel ve doğal yaşam üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesine, kültürel sürdürülebilirliğe ve küresel, ulusal ve yerel düzeylerde biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin faaliyetleri KÜN Hayat programı kapsamında gerçekleştirilir. Bu program kapsamındaki faaliyet alanları şunlardır:

  • Üniversite yaşamının, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve araştırma-geliştirme çabalarının yerel ve doğal yaşam üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması
  • Eğitim, araştırma ve topluma katkı faaliyetlerinde kültürel sürdürülebilirliğe önem verilmesi
  • Başta dünya kültür mirasının en önemli parçalarından olan Kapadokya olmak üzere Türkiye’nin kültür mirasının korunması, yerel geleneklerin desteklenmesi ve bunların sonraki nesillere aktarılması için gerekli tedbirlerin alınması
  • Yeni inşa edilen bina ve tesislerin bölgenin doğal ve kültürel yapısına uygun olacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi
  • Yeni binalarda kullanılan malzemenin geri dönüşümlü veya daha önce kullanılmış malzemeler olmasının veya yerel kaynaklardan temin edilmesinin sağlanması
  • Yeni binaların çevresel ve sosyal etki değerlendirmelerinin yapılarak yeni bina tasarımında bu değerlendirmenin dikkate alınması
  • Bölgede korunmaya ve restorasyona ihtiyaç duyulan bina ve yapıların restore edilerek kültür mirasına katkıda bulunulması
  • Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci kulüpleri ile işbirliği yapılarak kampüslerdeki sokak hayvanlarını ve diğer canlıları desteklemek için çalışmalar yapılması