Kapadokya Üniversitesinin içme, kullanma suları ile atık suyun yönetimine ilişkin faaliyetleri KÜN Su programı kapsamında gerçekleştirilir. Bu program kapsamındaki faaliyet alanları şunlardır:

  • Su tasarrufunu ve suyun geri dönüşümünü dikkate alan uygulama ve politikalar geliştirilmesi
  • Kampüslerin çeşitli yerlerine su yönetimi programına yönelik bilgilendirici pano ve levhalar yerleştirilmesi, öğrencilerin, idari personelin ve öğretim üyelerinin bu programla ilgili düzenli olarak bilgilendirilmesi
  • Yağmur suyu hasadı uygulamaları ile doğal yollarla elde edilerek biriktirilen suyun, başta ağaç ve bitkiler olmak üzere yeşil alanların sulanması olmak üzere, yeniden kullanıma sunulması
  • Yağmur suyunun toprakla buluşması için inşaat ve çevre düzenlemelerinde geçirgen malzemeler kullanılması
  • Kampüslerde kullanılan cihaz ve makinelerin, yüksek su tasarrufu özelliğine sahip olanlardan seçilmesi
  • Temizlik faaliyetlerinde su tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak personele gerekli eğitimler verilmesi ve prosedürler belirlenmesi
  • Kampüslerde üretilen atık suyun azaltılması, toksik, kimyasal ve biyolojik kirlilikten arındırılması ve yeniden kullanılarak doğaya kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması
  • Sulamanın verimli yapılmasını sağlamak üzere suyun buharlaşmasını önleyecek tedbirler alınması, damlama sulama vb. uygulamalardan faydalanılması