2020-2021 Akademik Yılı Akademik ve Müfredat Dışı Etkinlikler

-“1. Ulusal Çevreci Beşeri Bilimler Konferansı (Online),” Kapadokya Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi ve Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşerî Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, 27-28. 05 2021.

-“Faculty Workshop: What Should Be the Roles of Environmental Humanities Centers? Possible Visions and Activities,” Konuşmacı: Prof. Dr. Scott Slovic, 26.05.2021 14:00-16:00

-“Environmental Humanities Seminar Program: Graduate Seminar: We’re Doomed: The Hopefulness of Ecocriticism and the Environmental Humanities,” Konuşmacı: Prof. Dr. Scott Slovic, 20.05.2021 16:00-18:00; 21.05.2021 16:00-18:00; 22.05.2021 16:00-18:00

-“Environmental Humanities Seminar Program: Undergraduate Seminar: Literature and the Environment: Three Poetic Entry  Points,” Konuşmacı: Prof. Dr. Scott Slovic, 17.05.2021 17:00-18:00

-“Kapadokya Sürdürülebilirlik Konuşmaları: Gıda Toplulukları ve Zehirsiz Sofralar,” Konuşmacılar: Oya Ayman ve Dr. Fatih Özden, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 17.05.2021 20:00

-“Çevresel Liderlik Sürdürülebilirlik Ödül Töreni,” Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 11.05.2021 18:30

-“Üniversitemiz Öğrencileri Roots & Shoots ile Buluşuyor,” Konuşmacılar: Aslıhan Niksarlı ve Banu Binbaşaran, Moderatör: Arş. Gör. Nurten Bayraktar, 10.05.2021 21:00

-“Kapadokya Sürdürülebilirlik Konuşmaları: Roots and Shoots Hareketi ve Üniversiteler,” Konuşmacılar: Aslıhan Niksarlı, Burcu Meltem Arık ve Banu Binbaşaran, Moderatör: Dr. Sinan Akıllı, 21.04.2021 15:00

– “Kapadokya Sürdürülebilirlik Konuşmaları: Doğa ve Çocuk,” Konuşmacı: Doç. Dr. Sibel Sönmez, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 20. 04. 2021 20:00

– “Kapadokya Sürdürülebilirlik Konuşmaları: “Türkiye’nin Suyu ve Kuraklık,” Konuşmacı: Dr. Hikmet Öztürk, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 28.03.2021 16:00

-“Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri: Savaş ve Ekoloji,” Konuşmacı: Dr. Önder Çetin, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 07. 02. 2021 19:30

-“Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri: Sağlık Hakkı ve Küresel Salgınlar,” Konuşmacı: Doç. Dr. Arda Borlu, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 07. 02. 2021 16:00

-“Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri: İklim Değişikliği,” Konuşmacı: Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 06.02.2021 19:00

-“Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri: Sürdürülebilir Moda Hareketi,” Konuşmacılar: Bükra Kalaycı, Gizem Yücelen, Bilgesu Altunkan ve Nermin Köse, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 06.02.2021 15:45

-“Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri: Yerel ve Adil Üretim Çözümleri: Güdül Üretici Pazar Örneği,” Konuşmacı: Dr. Ceyhan Temürcü, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 05.02.2021 19:45

-“Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri: Organik Üretim ve Onarıcı Topluluklar,” Konuşmacı: Dr. Yeşim Bekyürek ve Şükran Başdoğan, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 04.02.2021 21:00

Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri 04.02.2021 – 07. 02. 2021

-“Kapadokya Sürdürülebilirlik Konuşmaları: ‘Türkiye Kuşları‘,” Konuşmacı: Öğr. Gör. Ergün Bacak, Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı, 03.02.2021 19:00

-“Kapadokya Konuşmaları: Yeşil Bina Uygulamaları ve Enerji Tasarrufu,” Konuşmacılar: Dr. Duygu Erten ve Kazım Gökhan Elgin, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 12.01.2021

“Susuz Yaz Romanı ve Film Uyarlaması üzerine Ekoeleştirel bir Bakış,” Konuşmacı: Dr. Nilay Kaya, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 19.12.2020

-“Kapadokya Konuşmaları: ‘Erezyonu Nasıl Önleyebiliriz?’, ” Konuşmacı: Öğr. Gör. Abdulkadir Dağlı, Moderatör: Arda Çakır, 26.11.2020 19:00

-“Kapadokya Konuşmaları: ‘Kentsel Mekan Tasarımı ve Mimaride Güncel Yaklaşımlar’,” Konuşmacılar: Eda Velibaşoğlu, Zafer Tarık Taner ve Nagehan Oymakapu, Moderatör: Dr. Leila Akbarishahabi, 09.11.2020 20:00

24 Ekim Uluslararası Eylem Günü 24.10.2020 10:00

-“Güvenilir Gıda,” Konuşmacı: Dr. Ezgi Demir Özer ve Arş. Gör. Mustafa Kadir Esen, 16.10.2020, 13:00

-“Gıda Güvenliği ve Pestisitler,” Konuşmacı: Batur Şehirlioğlu, Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, 16.10.2020 15:00

“Uluslararası Konferans (Online): ‘Ahir Zamanlarda Yaşarken’: Edebiyatta, Sinemada ve Kültürde Salgın Temasının Ütopik ve Distopik Temsilleri,” Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Etkinliği, 13-15 Ocak 2021

19 Eylül Dünya Temizlik Günü – Doğada Temizlik

19 Eylül Dünya Temizlik Günü – Dijital Temizlik

2019-2020 Akademik Yılı Akademik ve Müfredat Dışı Etkinlikler

1. UNESCO-MOST/BRIDGES Sürdürülebilirlik Bilimi Koalisyonu Kuruluş Çalıştayı

2. Çevreci Beşeri Bilimler Gözlemevleri Ağı – Anadolu Gözlemevi Kuruluş Çalıştayı

3. Dünya Kadınlar Gününde Fidan Diktik

4. Genç ve Yavru Tema Tohumları Toprakla Buluşturdu

5. TEMA Gönüllüleri Konya’da Buluştu

6. Genç Tema Ağaç Dikiminde 

7. Kapadokya Bitki Örtüsü Envanteri (Dijital)

8. Alev Alatlı ile Murakabe Günleri, Konuk: Deniz Ataç (TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı) 09.07.2020

9. Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öykü Yazma Yarışması: “Çevre-İnsan ve Geleneksel Yaşam” 17.06.2020

10. İklim Krizi ve Kentler, Konuşmacı: Dr. Nuran Talu 08.05.2020

11. Buket Uzuner ile İlk Çevreci Edebiyat Olarak Mitolojiye Bakış: Su, Toprak, Hava ve Ateş 06.04.2020

12. Çevre Koruma Farkındalığı Yarışması 15.10.2019

13. Sağlığın ve Doğa İçin Yürü (Çevre Etkinliği) 05.10.2019

14. Ekolojinin Günlük Yaşamı Değiştirmedeki Önemi (Seminer) 03.10.2019

15. “İyiliğin Ekonomisi” (Seminer)  26.09.2019

2018-2019 Akademik Yılı Akademik ve Müfredat Dışı Etkinlikler

1. Bisiklet Günleri  28.09.2018

2. Rusya-Türkiye ve Ortadoğu’da Enerji Meseleleri (Çalıştay) 26 – 30.09.2018

3. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde İnsan-At İlişkileri (Konferans) 10.10.2018

4. Meşe Palamudu Toplama ve Ekme  09.11.2018

5. Türkiye’de ve Merkezi Asya’da hidropolitik ve hidroelektrik enerji meseleleri (Uluslararası Çalıştay) 22 – 25.11.2018

6. ‘Doğa ve Kültürle Varız’ Kapadokya Bölgesi Ören Yerlerinin Temizliği- 1.ETAP (Çevre Etkinliği)  27.11.2018

7. Kapadokya ve Koruma Üzerine 08.02.2019

8. Çevreci Beşeri Bilimler Çalıştayı 07 – 08.03.2019

9. Fidan Dikimi 08.03.2019

10. Tema (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Gönüllülük Şenliği  28.03.2019

11. Su Stant Çalışması 01.04.2019

12. Belgesel Gösterimi “Su” 02.04.2019

13. Telefonunu Bırak da gel – Vadi Yürüyüşü 07.04.2019

14. Sulak Alanlar ve Kuş Gözlemevi Gezisi 13.04.2019

15. Buket Uzuner’in Tabiat Dörtlemesi Romanlarındaki Hayvan Sembollerine Ekokritisizm Açısından Bakış (Söyleşi)  15.04.2019

16. ‘Doğa ve Kültürle Varız’ Kapadokya Bölgesi Ören Yerlerinin Temizliği (Çevre Etkinliği)- 2.ETAP 15.04.2019

17. Bisiklet Günleri (Bahar)  12 – 15 – 20 – 23.03.2019; 1 – 4 – 8 – 12 – 16 – 25.04.2019