KÜN Sürdürülebilirlik Komisyonu Amaçları

Kapadokya Üniversitesi ilgili iç mevzuatına* uygun olarak, Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilirlik Komisyonu’nun genel amaçları kurum içi ve kurum dışı paydaşlar nezdinde doğal ve kültürel sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilirliği teşvik edici ve destekleyici alt faaliyetleri planlamak, gözlemlemek, raporlamak ve değerlendirmektir. Bu genel amaçlar doğrultusunda, Komisyonun aşağıdaki temel etki alanlarına ilişkin özel amaçları şunlardır:

Yapı ve Altyapı

Kapadokya Üniversitesi yerleşkelerinde açık, ormanlık, yeşillendirilmiş ve yutak alanların geliştirilmesi ve genişletilmesi

Enerji ve İklim Değişikliği

Kapadokya Üniversitesi yerleşkelerinde enerji verimliliğine uygun cihazların kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sayısının artırılması, karbon ayak izinin asgari düzeye indirilmesi

Atıklar

Kapadokya Üniversitesi yerleşkelerinde kağıt ve plastik kullanımının azaltılması, organik ve inorganik atıklar için geri dönüşüm programları geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Su

Kapadokya Üniversitesi yerleşkelerinde su tasarrufu ve su geri dönüşümü için gerekli altyapı unsurlarının kurulması, su tasarrufu ve su geri dönüşümüne yönelik uygun programlar geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Ulaşım

Kapadokya Üniversitesi yerleşkelerinde özel araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma kullanımının artırılması, sıfır emisyonlu araç sayısının artırılması, ulaşım kaynaklı karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yapı ve altyapı unsurlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi

Eğitim ve ARGE

Kapadokya Üniversitesi yerleşkelerinde müfredat içi ve müfredat dışı faaliyetler (dersler, yayınlar, öğrenci toplulukları) ve araştırma ve geliştirme projeleri yolu ile doğal ve kültürel sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturulması, bu faaliyetlerin ve projelerin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi

 

*Kapadokya Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Politika Belgesi, Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilirlik Komisyonu Yönergesi, Kapadokya Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2023).