Kapadokya Üniversitesi (KÜN) olarak eğitimde, topluma katkı faaliyetlerimizde ve araştırma projelerimizde çevre ve sürdürülebilirlik konularına öncelik vermekteyiz. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve mezunlarımızın çevre bilinci ve anlayışı ile dünyadaki doğal hayatın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaları için kaynaklarımızı seferber ediyoruz. KÜN ailesi olarak, yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri başta olmak üzere tüm faaliyetlerimizde çevre konularına duyarlı, saygılı ve hassas davranmaya özen gösteriyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Rektörlüğü Üniversitemizin doğal ve kültürel sürdürülebilirlik politikalarını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Tüm akademik ve idari birimlerimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza Üniversitemizin bu çabalarında önemli görevler düşmektedir. KÜN ailesi olarak bu çabalarımızda tüm iç ve dış paydaşlarımızın bize destek sağlayacağına inanıyoruz.