Üniversite Geneli Seçmeli Ders: Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik

İÇERİK

Bu derste, ekolojik okuryazarlık, sürdürülebilirlik, doğa ve insan ilişkisinde karşılıklı bağımlılık ilkesi, iklim krizi, küresel ısınma, karbon ayak izi, enerji ve gıda alanında sürdürülebilirlik sorunları, tüketim kültürü ve atık sorunu, çevresel adalet gibi kavram ve konular dünyanın farklı bölgelerindeki çevre meselelerinden, iyi uygulamalardan, film, edebiyat ve tasarım gibi kültürel ve sanatsal kaynaklardan örneklerle birlikte ele alınarak tartışılır.

DERSİN AMACI

Ekolojik okuryazarlık insanın, doğal çevrenin dinamikleriyle, bunlar içindeki rolü ve sorumluluklarıyla ilgili farkındalığa sahip olmasını; doğal çevre ve diğer canlılarla kurduğu ilişkiyi ve bundan doğan çevre sorunlarını eleştirel bir yaklaşımla sorgulamasını ifade eden bir terimdir. İçinde bulunduğumuz iklim krizi çağında, diğer canlıların ve ekosistemlerin yaşam hakkını gözeten ekolojik bir bakış açısının geliştirilmesi bir vatandaşlık bilinci olarak görülmektedir. Bu bağlamda ders, bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşımla, çevre sorunlarına karşı duyarlılığı geliştirmeye yönelik temel bir bilgi birikimi ve bakış açısı sunmayı amaçlar. Dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizini sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele almayı, sürdürülebilir bir çevre ve toplumsal yaşamın gerekleri hakkında bilinç oluşturmayı  hedefler.

Diğer Eko Müfredat Dersleri

 1. Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz I / Beslenme ve Diyetetik / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

2. Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz II / Beslenme ve Diyetetik / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

3. Vejeteryan Beslenmesi / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

4. Ekoeleştiri ve İnsansonrası Çalışmalar / İngiliz Dili ve Edebiyatı / Beşeri Bilimler Fakültesi

5. Çevre Psikolojisi / İngilizce Mütercim ve Tercümanlık / Beşeri Bilimler Fakültesi  

6. Ekolojik Psikoloji / Psikoloji / Beşeri Bilimler Fakültesi

7. Çevre ve Seyahat Edebiyatı /  İngiliz Dili ve Edebiyatı / Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

8. Film ve Ekoeleştiri / İngiliz Dili ve Edebiyatı / Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

9. Çevre, Kültür ve Edebiyat  / İngiliz Dili ve Edebiyatı / Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

10. Medya, İletişim ve Çevre / İngiliz Dili ve Edebiyatı / Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

11. Çevresel Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaşam / Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler / Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

12. Kent ve Çevre Hukukuna Giriş / Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler / Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

13. Yeşil Siyasal Düşünce / Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler / Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

14. Ekolojik Bunalım ve İklim Siyaseti / Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler / Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

15. Çevre Sağlığı / Ağız ve Diş Sağlığı / Dişçilik Hizmetleri

16. Atlı Terapi I / Atçılık ve Antrenörlüğü / Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

17. Atlı Terapi II / Atçılık ve Antrenörlüğü / Bitkisel ve Hayvansal Üretim

18. Atlı Terapi III / Atçılık ve Antrenörlüğü / Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

19. Atlı Terapi IV / Atçılık ve Antrenörlüğü / Bitkisel ve Hayvansal Üretim

20. Doğa Sporları / İlk ve Acil Yardım / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

21. Kent Kimliği ve Kültürel Sürdürülebilirlik / Mimari Restorasyon / Mimarlık ve Şehir Planlama