Üniversite Geneli Seçmeli Ders: Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik

İÇERİK

Bu derste, ekolojik okuryazarlık, sürdürülebilirlik, doğa ve insan ilişkisinde karşılıklı bağımlılık ilkesi, iklim krizi, küresel ısınma, karbon ayak izi, enerji ve gıda alanında sürdürülebilirlik sorunları, tüketim kültürü ve atık sorunu, çevresel adalet gibi kavram ve konular dünyanın farklı bölgelerindeki çevre meselelerinden, iyi uygulamalardan, film, edebiyat ve tasarım gibi kültürel ve sanatsal kaynaklardan örneklerle birlikte ele alınarak tartışılır.

DERSİN AMACI

Ekolojik okuryazarlık insanın, doğal çevrenin dinamikleriyle, bunlar içindeki rolü ve sorumluluklarıyla ilgili farkındalığa sahip olmasını; doğal çevre ve diğer canlılarla kurduğu ilişkiyi ve bundan doğan çevre sorunlarını eleştirel bir yaklaşımla sorgulamasını ifade eden bir terimdir. İçinde bulunduğumuz iklim krizi çağında, diğer canlıların ve ekosistemlerin yaşam hakkını gözeten ekolojik bir bakış açısının geliştirilmesi bir vatandaşlık bilinci olarak görülmektedir. Bu bağlamda ders, bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşımla, çevre sorunlarına karşı duyarlılığı geliştirmeye yönelik temel bir bilgi birikimi ve bakış açısı sunmayı amaçlar. Dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizini sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele almayı, sürdürülebilir bir çevre ve toplumsal yaşamın gerekleri hakkında bilinç oluşturmayı  hedefler.

Diğer Eko Müfredat Dersleri

 1. Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik (Genel Seçmeli Ders)

2. Sağlıklı Yaşam ve Eğitim I / Beslenme ve Diyetetik / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

3. Sağlıklı Yaşam ve Eğitim II / Beslenme ve Diyetetik / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

4. Çevre Psikolojisi/Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)/Beşeri Bilimler Fakültesi

5. Film ve Eko-Eleştiri/İngiliz Dili ve Edebiyatı/Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü/Beşeri Bilimler Fakültesi

6. Çevre, Edebiyat ve Kültür/İngiliz Dili ve Edebiyatı/Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü/Beşeri Bilimler Fakültesi

7. Medya, İletişim ve Çevre / İngiliz Dili ve Edebiyatı / Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü / Beşeri Bilimler Fakültesi

8. Çevresel Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaşam/ Kentsel Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları/ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Okulu

9. Kent ve Çevre Hukukuna Giriş/ Kentsel Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları/ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Okulu

10. Yeşil Siyasal Düşünce/ Kentsel Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları/ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Okulu

11. Ekolojik Kriz ve İklim Politikaları / Kentsel Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları/ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Okulu

12. Doğal Varlıklar ve Çevre Politikaları / Kentsel Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları / Lisansüstü Çalışmalar ve Araştırma Okulu
13. Ekolojik Kriz ve Çözüm Stratejileri / Kentsel Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları/ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

14. Çevre ve Yönetim Tartışmaları: Analiz ve Yorum/ Kentsel Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları/ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Okulu

15. Türkiye’de Kent ve Çevre Mevzuatı/ Kentsel Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları/ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

16. Ekosinema/ Kültürel Çalışmalar/ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Okulu

17. Kültür, İnsan ve Çevre/ Kültürel Çalışmalar/ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Okulu

18. İleri Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik (Genel Seçmeli Ders-Lisansüstü Düzey)

19. Çevre Sağlığı/ Ağız ve Diş Sağlığı/ Kapadokya Meslek Yüksekokulu

20. At Destekli Terapi-I/At ve Koçluk/ Bitkisel ve Hayvansal Üretim

21. At Destekli Terapi-II / At ve Koçluk / Bitkisel ve Hayvansal Üretim

22. At Destekli Terapi-III / At ve Koçluk / Bitkisel ve Hayvansal Üretim

23. At Destekli Terapi-IV/At ve Koçluk/ Bitkisel ve Hayvansal Üretim

24. Doğa Sporları/ İlk Yardım ve Acil Bakım/ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

25. Çevre Politikaları/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

26. Ekolojik Psikoloji/Psikoloji/Beşeri Bilimler Fakültesi

27.Gastronomi ve Sürdürülebilirlik/ Gastronomi ve Mutfak Sanatları-Lisansüstü

28. Çevre Kimyası/Çevre Sağlığı Programı/Kapadokya Meslek Yüksekokulu

29. Çevre Politikaları ve Mevzuat/Çevre Sağlığı Programı/ Kapadokya Meslek Yüksekokulu

30. Ekoloji/Çevre Sağlığı Programı/ Kapadokya Meslek Yüksekokulu

31. Ekolojik Kent/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora)/ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

32. Su, Çevre ve Enerji/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora)/ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

33. Çevre Sağlığı Uygulamaları – I/Çevre Sağlığı Programı/ Kapadokya Meslek Yüksekokulu

34. Çevre Sağlığı Uygulamaları – II/Çevre Sağlığı Programı/ Kapadokya Meslek Yüksekokulu

35. Yeşil İşletmecilik/Sürdürülebilir Turizm Yönetimi/ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

36. Çevresel Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaşam/Sürdürülebilir Turizm Yönetimi/ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

37. Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri/Sürdürülebilir Turizm Yönetimi/ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

38. Yeşil Pazarlama ve Rekabet Avantajı/Sürdürülebilir Turizm Yönetimi/ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

39. Eko-turizm ve Kırsal Turizm/Sürdürülebilir Turizm Yönetimi/ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

40. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Yeşil Lojistik/Sürdürülebilir Turizm Yönetimi/ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü