UNESCO-MOST/BRIDGES Sürdürülebilirlik Koalisyonu
2017 yılında Küresel Sürdürülebilirlik Bilimi Koalisyonu (Global Sustainability Science Coalition) kurulması amacıyla başlatılan BRIDGES, Beşeri Bilimler kapsamında küresel iş birliğiyle disiplinlerarası sürdürülebilirlik bilimi çalışmaları üretme hedefiyle yola çıkmış bir programdır.

BRIDGES Koalisyonunun 2020 yılında UNESCO – Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) Programı bünyesinde yeni bir program olarak başlatılması için yapılan kuruluş çalıştaylarının sonuncusu 6-7 Temmuz 2020 tarihlerinde Türkiye’nin ilk ve tek Çevreci Beşeri Bilimler Merkezini kuran ve koalisyonun kurucu ortaklarından olan Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Çevreci Beşeri Bilimler Gözlemevleri Ağı

Afrika, Asya, Avustralya, Kuzey Kutbu, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’da kıtalar bazında örgütlenmiş bulunan Çevreci Beşeri Bilimler Gözlemevleri Ağı, insan faaliyetlerinin yerkürenin jeolojik geleceğini yeniden şekillendirdiği bir çağda beşeri bilimlerin oynayabileceği rolleri ve üretebileceği yeni bilgileri ortaya çıkarmak amacıyla uluslararası araştırmalar yürüten bir araştırma ağıdır.

Çevreci Beşeri Bilimler Gözlemevleri Ağı yapısı içerisinde “Anadolu Gözlemevi” adıyla yer alması olması planlanan yapının Kapadokya Üniversitesi bünyesinde kurulmasına yönelik çalışmalar Türkiye içindeki paydaşlarla işbirliği içerisinde devam etmektedir. 26 – 27 Mart 2020 tarihlerinde Kapadokya Üniversitesinde düzenlenmiş olan “Çevreci Beşeri Bilimler Gözlemevleri Ağı – Anadolu Gözlemevi Kuruluş Çalıştayı” Türkiye’de çeşitli üniversitelerde Arkeoloji, Antropoloji, Jeoloji, Çevre Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler ve Çevre Tarihi gibi alanlarda çalışan akademisyenleri bu amaç etrafında bir araya getirmiştir.

İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

İklim değişikliği ve etkileri konusunda Türkiye’de ve dünyada yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesinde kurulmuş olan İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevreci Beşeri Bilimler Gözlemevleri Ağı – “Anadolu Gözlemevi” projesinde Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin başlıca kurumsal ortaklarındandır.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)

Karst su kaynaklarının miktar ve kalite açısından geliştirilmesi ve korunması konusu başta olmak üzere, Türkiye’nin karmaşık karst su kaynakları sorunlarına çok yönlü yaklaşımlarla çözümler aramak gibi etkinliklerde bulunmakta olan UKAM, Çevreci Beşeri Bilimler Gözlemevleri Ağı – “Anadolu Gözlemevi” projesinde Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin başlıca kurumsal paydaşlarındandır.

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

“Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu” olarak faaliyetlerini sürdüren TEMA, Kapadokya Üniversitesinin çevre ve doğal yaşamı koruma faaliyetlerinde işbirliği içerisinde çalıştığı başlıca sivil toplum kuruluşudur.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi
Üniversitemiz, Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kurumsal üyesi oldu, sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar belirleyerek, sürdürülebilir turizm sertifikasyon kuruluşları için uluslararası akreditasyon hizmeti sağlamaktadır. Üniversitemiz, Türkiye’de GSTC kurumsal üyesi olan ilk eğitim kurumu olmuştur.

Birleşmiş Milletler Yükseköğrenim Sürdürülebilirlik Girişimi Ağı (HESI)
Sürdürülebilirlik konusunda yükseköğrenim kurumları arasında iş birliğini artırmayı hedefleyen ve 780 üyeye sahip olan Birleşmiş Milletler Yükseköğrenim Sürdürülebilirlik Girişimi Ağı (Higher Education Sustainability Initiative Network – HESI), çok paydaşlı bir diyalog ve uygulama platformu sunmaktadır. Doğal ve kültürel sürdürülebilirlik politikaları ile Kapadokya bölgesi başta olmak üzere çevre ve kültür mirası üzerinde etkili olabilecek örnek uygulamalar ve yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile doğal ve kültürel sürdürülebilirliğe destek olan, tüm seviyelerdeki eğitim programlarında çevre ve kültür konularına yönelik dersler bulunduran Üniversitemiz, yükseköğrenimin sürdürülebilir kalkınmayı desteklemedeki rolünü geliştirmek amacıyla HESI ağına üye olmuştur. HESI ve üye kuruluşlar hakkında daha fazla bilgiye HESİ WEB adresinden ulaşılabilir.

Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı
Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek danışmanlık hizmeti vermek ve dünyada kabul görmüş uluslararası çevresel ve sürdürülebilir yaklaşımları Türk iş dünyasına entegre etmek üzere kurulmuş bir TSKB iştirakidir.
Kapadokya Üniversitesi ve Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. arasında sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerin çoğaltılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi, sektörel sorunlara çözüm bulma konusunda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak, bilimsel toplantılar düzenleyip ortak araştırmalar yapmak için eğitimde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Slow Food Tarsus Yeryüzü Pazarı Derneği
Slow Food Hareketi iyi, temiz ve adil gıdaya erişimin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve küresel gıda sisteminin sanayileşmeden kurtarılması amaçlarıyla hızlı, ayaküstü yemek alışkanlığına (fast food) karşı alternatif olarak doğan geleneksel ve yerel yemek ve yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerin özelliklerini korumayı teşvik eden uluslararası bir harekettir.
Slow Foof Tarsus Yeryüzü Pazarı iş birliği ile Yerel ve Sürdürülebilir Gastronominin Geliştirilmesi Çalıştayı 26 Mayıs 2023 tarihinde Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)
Kapadokya Üniversitesi ile TOBB ETÜ iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen“Education for Climate Resilient European Heritage Architecture” (e-CREHA) başlıklı Erasmus+ KA 203 Projesi kapsamında TOBB-ETÜ Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen “Climate Change Adaptations” isimli Uluslararası Yüksek Lisans Öğrenci Çalıştayının açılış etkinlikleri 4-5 Eylül tarihleri arasında KÜN bünyesinde gerçekleştirildi.