2023

1. Yuce, A. (2023).
Digital Twins and Sustainable Developments in the Tourism and Hospitality Industry. In Brojo Kishore Mishra (Eds.), Handbook of Research on Applications of AI, Digital Twin, and Internet of Things for Sustainable Development. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6821-0.ch027
2. Bahadir Cinoglu, Özge Küçükkör, Tahir Hikmet Karakoç and Umut Durak AIAA 2023-1592 Session: Electrified Aircraft Technology Studies Published Online:19 Jan 2023https://doi.org/10.2514/6.2023-1592
3. “Tezcan, B. , Alakaş, H. M. , Özcan, E. & Eren, T.
Afet Sonrası Geçici Depo Yeri Seçimi ve Çok Araçlı Araç Rotalama Uygulaması: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama . Politeknik Dergisi , 1-1, (2023).”
4. Tezcan B. ve Eren T.,
“Orman Yangınlarına Sebep Olan Kriterlerin Bulanık Ortamda Değerlendirilmesi”, Politeknik Dergisi, 1-1 . DOI: 10.2339/politeknik.1138806
5. Sarıkaya, D. B.
The Human-Animal Relationship in Pre-Modern Turkish Literature. A Study of The Book of Dede Korkut and The Masnavi, Book I, II , (pp.133), (2023)..
6.Yaşar, Ş., Kütahneci, E., Delimustafaoğlu, F. G., & Büyükkiraz, M. E.
Altın Çilek/Yer Kirazı (Physalis Peruviana L.) Meyvesinin Botanik Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 13(1), 19-27. https://doi.org/10.31020/mutftd.1175667
7.Özer ED, Özer CO.
Optimization of Olive Oil Oleogel-Based Emulsion Composition: Effect of Oleogel Composition on Emulsion Characteristics. J Oleo Sci. 2023;72(2):131-138. doi: 10.5650/jos.ess22282. PMID: 36740248.
8.Delimustafaoğlu, F. G. & Baldemir Kılıç, A.
Geçmişte ve Günümüzde Lycium barbarum L.’un Kullanım Alanları . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 13 (1) , 14-18, (2023). DOI: 10.31020/mutftd.1175125
9.Dinc Abdurrahman, Bahar Mehmet, Topsakal Yunus,
“Ecotourısm Research: A Bıblıometrıc Revıew”, Tourism and Management Studies, 19(1), 2023.
10.Şenol, V., Eşmalı, F., Çetinkaya, F., Nçar, M., Yalap, R.
Kayseri İl Merkezinde Sağlık Hizmetleri Kullanımındaki Değişim ve Etkileyen Faktörler: 2004 ve 2017 Yılları Karşılaştırmalı Topluma Dayalı Kesitsel Çalışma, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,43(1), 49-63. (2023).
11.Serpil Oppermann.
Ecologies of a Storied Planet in the Anthropocene. Morgantown: West Virginia University Press, 2023.
12.Senol V, Elmali F, Cetinkaya F and Nacar M
Changing perceptions of general health in the Kayseri Province, Turkey in 2004 and 2017: A population-based study. Front. Public Health 11:1095163.(2023) doi: 10.3389/fpubh.2023.1095163
13.Akkuş, A.
Türkiye’de Tarım Politikaları Sürdürülebilir Mi?. Nevşehir: Kapadokya Üniversitesi Yayınları.(2023).
14.Dırık, A.
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Eğitim Yapılarına Bir Örnek; Ürgüp Zafer İlkokulu. Kültürel Miras Araştırmaları, 4(1), 07-15.(2023).
15.Baykan, H. K., Yaşar, Ş., Kütahneci, E., Yalap, R., & Şenol, V.
Anaokulu Menülerinin İyileştirilmesi ve Yemek İsrafının Azaltılması: Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama Araştırma Merkezi Örneği. Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(1), 29-38.(2023).
16.Bay, H.
African Ecofeminists Enviromentalism in Imbolo Mblue’s How Beautiful We Are, Stratified Nature in Women’s Writing içinde, Marie Hendry (Ed.), Cambridge Scholarship Publishing.(2023).
17.Kuran, H.
Ekolojik, Politik ve Yönetsel Açıdan Türkiye’de Kıyı Alanları.
Ahmet, Y.
Kıyı Alanlarında Biyolojik Çeşitlilik: Kapsam, Sorunlar, Tehditler, içinde (23-49), Efil Yayınevi.(2023).
18.Kuran, H.
Çevresel Kuşkuculuk: Çözümü İmkansızlaştırmak?.Mülkiye Dergisi (2023).
19.Keleş, R. & Kuran, H.
Türkiye’de Kent ve Çevre Yönetimi. Nika Yayınevi (2023).
20.Alabaş, H. A. & Albayrak Çeper, B.
Effect of the hydrogen/kerosene blend on the combustion characteristics and pollutant emissions in a mini jet engine under CDC conditions, International Journal of Hydrogen Energy, (2023).
21.Haşim KAFALI, İbrahim GÜÇLÜ,
An Analysis of Dalaman International Airport’s (LTBS) Noise Prediction Model and Assessment of its Noise Impact, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2023
22.Soylu, M., Kaçıkoç, M. & Dadaser-Çelik, F.
An Evaluation of the Environmental Problems of Burdur Lake Basin . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi , 39 (1) , 87-99. (2023).
23.İçigen, M., Demir Özer, E., & Sarı Gençağ, B.,
Nevşehir İlinin Simge Gıda Ürünü ve Yemeğinin Belirlenmesi, Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 6(2):679-686. (2023).
24.”Yücel, O., Dalkıran, A.,& Kardeş Selimoğlu, S. Aviation Carbon Accounting for Climate Change Mitigation: The Case of Turkey ,
25.Kara, M., Yumuşak, R. & Eren, T.
Anız Yangınlarına Müdahale için İtfaiye Drone Seçimi: Giresun Örneği. Journal of Aviation Research, 5 (1), 1-15. (2023).
26.Karasar, H.A., Oğuz, Ş. (eds.)
Imagining a Common Horizon for Humanity and the Planet. Nevşehir: Cappadocia University Press. (2023).
27.Şenol, V., Elmalı, F., Çetinkaya, F., & Nacar, M.
Changing in General Health Perception in Kayseri Province, Turkey 2004 and 2017: A Population-Based Study. Front Public Health,11, 1-13. (2023).
28.”Şenol V, Elmalı F, Çetinkaya F, Naçar M, Yalap R.
Change in Utilization of Health Services and its Affecting Factors in Kayseri City Center: A Comparative Population-Based Cross-Sectional Study in 2004 and 2017. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 43(1), 49-63. (2023). doi: 10.5336/medsci.2022-91590″
29.Tuğyan Ayhan, D., Yıldız, A., Bektaş, G., Büyükturan, B., Büyükturan, Ö., & Varol, S.
Examination of the Effect of the Pandemic on Physical Activity and Dysmenorrhea. Turkish Journal of Health and Sport, (2023). 4(1) ,17-21.
30.İlhan, S., Öztürk, S., Sungur, S., Seçer, B. & Çiçek, E.
Bolkar Dağları Üzerindeki Bazı Yüksek İrtifa Gölleri Bentik Makroomurgasız Faunası. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi,(2023). 26 (5) , 1108-1119.
31.Öztürk, S., Dügel, M., Çiçek, E. et al.
Seasonal distribution of Ephemeroptera (Insecta) of the Kızılırmak Basin with evaluation of the water quality based on physicochemical parameters and benthic metrics. Biologia 78, 459-473. (2023).
32.Ertaş, A., Öztürk, S., Yaşartürk, M. et al.
Biological assessment of Demirci Stream in Gediz River Basin (West Anatolia of Turkey) and comparative performance of benthic macroinvertebrate-based metrics. Biologia (2023). https://doi.org/10.1007/s11756-023-01329-2.

2022

1. Serpil Oppermann

Entangled Stories of Life: Narrative Agencies and “Ethics of Worlding” in the Quantum Realm, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 1-15

2. Renée Hoogland

Citizen Sensing with Soil, and the Intimate Alterity of Narrative Distance, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 16-28

3. Khanh Nguyen

Trees of Our Times: Representing Arboreal Temporalities in Ali Smith’s Autumn and Richard Powers’ The Overstory, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 29-40

4. Alejandro Rivero-Vadillo

Challenging Solarpunk’s Technophilia through Degrowth Imaginaries in Julia K. Patt’s “Caught Root” and Linda Jordan’s “Reclaiming”, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 41-55

5. Luke Rodewald

Book Review: Climate Lyricism, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 56-61

6. Zümre Gizem Yılmaz Karahan

Book Review: Eco Soma: Pain and Joy in Speculative Performance Encounters, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 62-66

7. Nazlı Tümerdem, Igor Medarić

Almost 9 Kilometres in Istanbul’s Newfound Land(scape), Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 67-75

8. David Tagnani

Transdefinito, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 76

9. Craig Santos Perez

Nature Haiku; Disaster Haiku, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 77-78

10. Arlene Plevin

Animal Love, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 79-80

11. prOphecy sun

Residual Traces of Attunement, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 81-83

12. Sara Kay Maston

Wild Figurations, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 84-92

13. Vicky Hunter

A Holding Space, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 93-96

14. Monique Motut-Firth

Travelling Through Troubled Landscapes, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 97-106

15. Keith Langergraber

A Wilderness of Smoke and Mirrors: Exploring Interstitial Spaces in the Anthropocene, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 107-114

16. Annie Briard

On Walking in Possible Lands, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 3, No:1, June 2022, 115-122

17. Second International Environmental Humanities Conference: Critical Animal and Plant Studies

May 16-18, 2022 ENVIRONMENTAL HUMANITIES CENTER CAPPADOCIA UNIVERSITY CONFERENCE ABSTRACTS

18. KAÇAR, B., Turhan, E., DALKIRAN, A., & KARAKOÇ, T. H.

Green Airport building certification comparison a practical approach for Airport Management, International Journal of Green Energy, 0–0. Doi: 10.1080/15435075.2022.2076236, 2022

19. Keleş, R.

Territorial Governance and Environmental Protection: Volume 1: Urban Sprawl and Sustainable Urbanization. Eds. Hikmet Kuran and Berk İlke Dündar. Nevşehir: Cappadocia University Press, 2022

20. Leila Akbarishahabi

Ecocultural Design Model for Historical Settlements Case Study of Mustafapasa, in Current Research in Architecture, Planning and Design, Özlem Parlak Biçer, Gülden Sandal Erzurumlu (Eds.), Gece Kitaplığı, June 2022, pp.95-116

21. Yuce, A.

Impact of Technology in Sustainable Tourism Development: Virtual Reality. In A. Waluyo, & L. Tan (Eds.), Mobile Computing and Technology Applications in Tourism and Hospitality (pp. 98-119). 2022, IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6904-7.ch005

22. Kushanova, A., Kurbanov, B., & Franco, C.

Water-Energy-Food Security Nexus in Turkmenistan. In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), 2022, Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 47–79). Cappadocia University Press.

23. Tanrisever, O. F., & Sakal, H. B.

Introduction. In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 1–17). Cappadocia University Press. 2022

24. Sakal, H. B., & Tanrisever, O.

Water, Energy and Environment Nexus. In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 21–44). Cappadocia University Press. 2022

25. Yuce, A. 

ICT Pandemic Time Adoption and Immersive Technologies: A Comprehensive Review. In L. Reis, L. Carvalho, C. Silveira, & D. Brasil (Eds.), Digitalization as a Driver for Smart Economy in the Post-COVID-19 Era (pp. 243-255). 2022, IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9227-4.ch013

26. Soylu. M., Dadaşer Çelik F.

Climate Change Impacts on Potential Groundwater Recharge in the Palas Basin, Turkey, 2021, European Journal of Engineering and Natural Science (EJENS), Vol. 6, Issue 1, pp. 52-59

27. Abdullaev, I., & Rakhmatullaev, S.

Water Security and Climate Change Challenges in the Transition Economies of Central Asia.  (2022). In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 191–222). Cappadocia University Press.

28. Tanrisever, O. F., Sakal, H.B. (eds).

Water, Energy and Environment in Eurasia. Nevşehir: Cappadocia University Press. 2022.

29. Güler, M. Ç.

Water and Energy Security in the Case of Armenia. In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 103–122). Cappadocia University Press. 2022.

30. Tanrisever, O. F., & Sakal, H. B.

Conclusion. In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 249–254). Cappadocia University Press. (2022).

31. Akıllı, Sinan

“The Rise of the Novel and the Narrative Labor of Horses in the English Novel of the Early Anthropocene.” Planet Work: Rethinking Labor and Leisure in the Anthropocene.” Ed. Ryan Hediger. Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 2022. 95-112.

32. Reznikova, T., Sarikenova, S., & Melian, R.

Harmonization of Water Quality Legislation in Shared Basins of Central Asia. In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 223–248). Cappadocia University Press. 2022

33. Çağlar Erdem,Tuğba Isık, Nesrin Horzum,Baki Hazer,Mustafa M. Demir

Electrospinning of Fatty Acid-Based and Metal Incorporated Polymers for the Fabrication of Eco-Friendly Fibers, Macro-Molecular Chemistry and Physics, Special Issue: Sustainability, Vol.223, Issue 13, July 2022,  https://doi.org/10.1002/macp.202100438

34. Akyildiz, S. 

Frankopan, Peter The New Silk Roads: The Present and Future of the World, London: Bloomsbury, 2019, 368 s. Cappadocia Journal of Area Studies, 4(1), 131–133. (2022).  https://doi.org/10.38154/cjas.36

35. Kurt, M.

Transboundary Water Management in the Maritsa River Basin. In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 149–190). Cappadocia University Press. 2022.

36. Tüney, C.

The Use of Water for Electricity Generation in Turkey. (2022). In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 81–102). Cappadocia University Press.

37. Tanrisever, O. F., & Sakal, H. B.

The Review of The Water-Electricity Generation Conflicts in Central Asia: The Case of Rogun Dam. (2022). In O. F. Tanrısever & H. B. Sakal (Eds.), Water, Energy and Environment in Eurasia (1st ed., pp. 125–148). Cappadocia University Press.

38. Serpil Oppermann

What Matters Most Is the Wounded Planet, Women’s Studies, 50:8, 843-849, (October 2021) DOI: 10.1080/00497878.2021.1983815

39. Aygül Akkuş

Sürdürülebilir ve Adil Bir Gıda Sistemine Geçiş Mümkün Olabilir Mi? (Is a Transition to a Sustainable and Fair Food System Possible?)  in book: Gıda Paradoksları (Paradoxes of Food), (Ed.) Dr. Sabriye Ak Kuran, Publisher: Gazi Kitabevi, November 2021, pp.285-307

40. Akkuş, A.

“Küresel Güney bağlamında iklim etiği ve iklim adaleti uygulamaları”. Cappadocia Journal of Area Studies 3 (2021 ): 200-215

41. Sakal, H. B.

Sustainable recovery of tourism in Turkey in the post-Covid era. (2021). Plovdiv, Bulgaria: Plovdiv University Press.

42. Hikmet Kuran

Küçülme (Degrowth) Yaklaşımının Tarım Sektörü Açısından Değeri ve Potansiyeli (The Potential and Value of Degrowth Approach for Agriculture Sector),  in book: Gıda Paradoksları (Paradoxes of Food), (Ed.) Dr. Sabriye Ak Kuran, Publisher: Gazi Kitabevi, November 2021

43. Ekin Gündüz Özdemirci

İzlanda Sinemasında İnsan-Doğa İkileminin Sınırları (The Limits of Human-Nature Binary in Iceland Cinema), in book: Nordik Sinema, (Ed.) Ekin Gündüz Özdemirci, Elif Demoğlu, Doğu Kitabevi, March 2022, pp.63-90

44. Taşdemir, Abdulkadir & Akman, Nazife & Akkaya, Abdullah & Aydin, Rozerin & Şahin, Bünyamin

Green and cost-effective synthesis of zinc oxide thin films by L-ascorbic acid (AA) and their potential for electronics and antibacterial applications. Ceramics International. 48. 10.1016/j.ceramint.2021.12.228. (2022).

45. Alexandra Cotofana and Hikmet Kuran (Eds.)

Sentient Ecologies: Xenophobic İmagineries Of Landscape, Berghahn Books, November 2022, ISBN  978-1-80073-662-7

46. Uğur Bozdoğanlı, Mehmet Soylu, Filiz Çelik Dadaşer

Groundwater Vulnerability Mapping Using DRASTIC Model  A Case Study at the Palas Basin in Turkey, European Journal of Engineering and Natural Science, vol. 1, no. 6, pp. 45–51, Jun. 2021.

47. Yusuf Gökkaplan (Ed.)

“Teknoloji ve İnsan” Seçme Öyküler, Çevreci Beşeri Bilimler Serisi (Environmental Humanities Series), Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2022, ISBN: 978-605-4448-25-8, URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1622

 

2021

1. Patrick Degeorges

Making Peace with the Earth—The Diplomatic Turn, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 1-6

2. Alan Ereira, Luci Attala

Zhigoneshi: A Culture of Connection, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 7-22

3. Ohad Ben Shimon

Eco-immunology and Superweeds, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 23-31

4. Chris Dymond

New Growth: To Film Like a Plant, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 32-50

5. Dan Tamïr

In Search for Hope: Human-Mosquito Relations as a Model for Global Environmental Cooperation (A Research Note), Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 51-56

6. Kevin Wamalwa

The Problem of (un)Belonging: Memory, Land Conflict, and Environmental Degradation in Mt. Elgon, Kenya, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 57-67

7. Camilla Nelson

Book Review: Poetics for the More-Than-Human World: An Anthology of Poetry and Commentary, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 68-72

8. Amy Stambach

Kilimanjaro Below the Glaciers, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 73-80

9. prOphecy sun

Elemental Entanglements, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 81-83

10. Stephanie Moran, Maggie Roberts

Exploring the Pluriverse: Fictioning, Science and Interspecies Communication, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 84-93

11. Sara-Jeanne Bourget

Mining—On the Horizon, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 94-101

12. Esteban Pérez

The Earth Project, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 102-08

13. Carollyne Yardley

Holobionts: Making and Living through Squirrealism, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 109-17

14. Teo Monsalve

Neotropical Fabulation, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:1, 2021, 118-25

15. Yusuf Gökkaplan, Duygu Oylubaş Kaftar (Eds.)

“Gezegenin Geleceği: Kaygılar ve Umutlar” Seçme Öyküler (Selected Stories, “The Future of the Planet: Anxieties and Hope”), Çevreci Beşeri Bilimler Serisi (Environmental Humanities Series), Kapadokya Üniversitesi Yayınları (Cappadocia University Press), 2021

16. Simon C. Estok

Ekofobi Hipotezi (The Ecophobia Hypothesis), M. Sibel Dinçel (trans.), Çevreci Beşeri Bilimler Serisi (Environmental Humanities Series), Kapadokya Üniversitesi Yayınları (Cappadocia University Press), 2021

17. Eyüp Doğan (Ed.)

ICEEE 2021 Conference Proceedings: International Conference on Economics, Energy and Environment, Kapadokya Üniversitesi Yayınları (Cappadocia University Press), 2021

18. Halil Burak Sakal, Daniela Pastarmadzhieva

Energy and environment in Turkish-Bulgarian relations, 8th International Scientific Conference: Social Changes in the Global World, Stip, Macedonia, 2021

19. Leila Akbarishahabi

Ekolojik Kent Mobilyalarında Eko-Tasarım İlkeleri (Eco-Design Principles in Ecological Urban Furniture), 7th International Engineering Architecture and Design Congress, 2021

20. Stefano Rozzoni, David Lombard

The Pastoral: New Trajectories in the Anthropocene, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 126-133

21. Adrian Tait

Towards the Post-Pastoral: A New Materialist Reading of Richard Jefferies’s Amaryllis at the Fair, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 134-145

22. Robert Newton

‘Insidious Pollen’: Toxicity and the Post-Pastoral in J.A. Baker’s The Peregrine, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 146-162

23. Pierre-Élie Pichot

Ecology and the Pastoral in Recent French Poetry: Jean-Claude Pinson, Pierre Vinclair, and Olivier Domerg, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 163-176

24. Laura op de Beke

Pastoral Videogames: Industry, Entropy, Elegy,  Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 177-191

25. Brad Tabas

On Astropastoral in the Anthropocene, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 192-206

26. Gülşah Göçmen

Book Review: Blue Ecocriticism: The Oceanic Imperative, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 207-210

27. Joanna C. Dobson

Book Review: Endlings: A Collection of Poems About Extinct Animals, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 211-216

28. prOphecy sun

Migratory Horizons, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 217-219

29. Randy Lee Cutler, Andrew Rewald

Mineral Garden, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 220-231

30. Tara Nicholson

Agents of Change: Documenting Arctic Rewilding within the Anthropocene, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 232-243

31. Ella Tetrault, Andrew Bateman

Flyways, Highways, and Byways, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 244-252

32. Jay Pahre

Flipping the Island, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 253-262

33. Darren Fleet, Jim Holyoak

Life Like Us, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 2, No:2, December 2021, 263-275

2020

1. Sophia Perdikaris

What is Environmental Consciousness? A Thematic Cluster, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 1-4

2. Peter Mortensen

“There is a Great Joy that Comes from the Wild Creatures:” Greening Happiness across Cultures and Disciplines, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 5-18

3. Heather I. Sullivan

The Dark Pastoral: Material Ecocriticism in the Anthropocene, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 19-31

4. Nuno Filipe da Silva Marques

A New Song for Ourselves—Contributions of Gary Snyder’s Poetics of Place to Current Ecopoetics, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 32-46

5. Margaret Tedford

Dominion and Stewardship: Unpacking Environmental Consciousness in Some Old English Saints’ Lives, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2,2020,  47-61

6. C. Parker Krieg

`”A Better-Informed Citizen of North America: Environmental Memory and Frames of Justice in William T. Vollmann’s Transnational Metafiction, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 62-75

7. Dominic Hinde

Narrative Ethics, Media and the Morality of the Ecological Modern: The Case of Sweden, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 76-91

8. Sophia Perdikaris, Katie Rose Hejtmanek

The Sea Will Rise, Barbuda Will Survive: Environment and Time Consciousness, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 92-108

9. Ryan Heryford

Book Review: Jane Bennett’s influx & efflux: writing up with Walt Whitman, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 109-113

10. William V. Lombardi

Book Review: Simone Schleper’s Planning for the Planet: Environmental Expertise and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 1960–1980, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 114-118

11. Killian Quigley

Book Review: David Farrier’s Anthropocene Poetics: Deep Time, Sacrifice Zones, and Extinction, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 119-124

12. Paul Lindholdt

Loved Badly on Your Bank, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 125-140

13. Kim Trainor

Excerpt from “Seeds:” Seed 5. Tiny house, caracol, snail + Seed 19. SARS-CoV-2, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 141-146

14. prOphecy sun

Environmental Traces, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 147-149

15. Caitlin Chaisson

And Even Dust Can Burst into Flames, Genevieve Robertson—Carbon Studies: Walking in the Dark, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 150-158

16. Maja Smrekar

The Survival Kit for the Anthropocene—Trailer, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 159-161

17. Pınar Yoldaş

An Ecosystem of Excess, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, Vol 1, No:2, 2020, 162-165

18. Serpil Oppermann and Sinan Akıllı

“Introduction.” Turkish Ecocriticism: From Neolithic to Contemporary Timescapes. Eds. Serpil Oppermann and Sinan Akıllı. Lanham, MD: Lexington Books, 2020.

19. Steven Hartman and Serpil Oppermann
Seeds of Transformative Change, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 1-18

20. Steven Yearley
Political, Ethical, and Societal Aspects of Issuing Warnings to Humanity, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 19-25

21. Rosi Braidotti  
“We” May Be in This Together, but We Are Not All Human and We Are Not One and the Same, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 26-31

22. Noel Castree  
Speaking for the Earth and Humans In the “Age of Consequences,” Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 32-43

23. Scott Slovic  
The Language of Warning: The World Scientists’ Efforts to Communicate and the Challenge of Poignancy, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 44-51

24. Stephanie Foote  
The Sense of Place at the End of the World, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 52-58

25. Robert Boschman  
Alberta and the Global Commons: A Climate Change Tragedy, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 59-71

26. Bron Taylor  
Apocalypse Then, Now—and Future?, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 72-84

27. Ann Fisher-Wirth  
Passionate Specificity, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 85-90

28. Bronislaw Szerszynski  
The Watchman’s Part: Earth Time, Human Time, and the “World Scientists’ Warning to Humanity,” Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 91-99

29. Simon Estok  
At the Bottom of the Barrel: A Response to the Recent World Scientists’ Warnings, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 100-107

30. Cecilia Åsberg  
A Sea Change in the Environmental Humanities, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 108-122

31. Nathalie Blanc  
Long Live the Climate Machine!, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 123-136

32. Dorion Sagan  
Gaia versus the Anthropocene: Untimely Thoughts on the Current Eco-Catastrophe, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 137-146

33. Marco Armiero  
Beyond Nonpartisan Discourses: Radical Knowledge for Extreme Times, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 147-153

34. Derek Woods  
Book Review: Simon L. Lewis and Mark A. Maslin’s The Human Planet: How We Created the Anthropocene, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 154-160

35. Ekin Gündüz Özdemirci, Nilay Kaya

Embodied Anthropocentrism in Anatolian Novel and Film, in Environment and Fiction, Özden Sözalan, İnci Bilgin Tekin (Eds.), Peter Lang, 2020

36. Halil Burak Sakal

“Havza Yönetiminde Bölgesel Elektrik Ticareti Modeli: Aral ve Kura-Aras Havzaları Üzerine Bir Değerlendirme”. Bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 95: 241-269, 2020

37. Mustafa Akdağ, Merve Özdemir

Çevreye Duyarlılık Ve Sorumluluk Bağlamında Yeşil Halkla İlişkiler Ve Antroposen Kavramı: Billboardlar Üzerinden Bir Göstergebilimsel Analiz (Green Public Relations And Antropocene Concept In The Context Of Environmental Sensitivity And Responsibility: An Indicative Analysis On Billboards). OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , Cilt 16 – 29 Ekim Özel Sayısı , 3505-3532, 2020, DOI: 10.26466/opus.791359

2019

1.  Hikmet Kuran

Kyoto dan Paris e Avrupa Birliği İklim Politikaları ve Etkinliğinin İncelenmesi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 2(2), 2019. 47–71.

2.  Ekin Gündüz Özdemirci

Moving Stills: The Idea of Nature in New Turkish Cinema, Transforming Socio-Natures in Turkey-Landscapes, State and Environmental Movements, Ethemcan Turhan, Onur Inal (Ed.), London: Routledge, 2019, ISBN: 978-1138367692.