Ekosen: Kapadokya Çevreci Beşeri Bilimler Dergisi elektronik, açık erişimli, uluslararası, hakemli ve disiplinleraşırı bir Çevreci Beşeri Bilimler dergisidir. Bu alanda yaşanmakta olan materyal ve kavramsal zorluklara ilişkin yeni yaklaşımlar ve kuramlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Küresel iklim krizlerinden kaynaklanan baskılar ve yaşanmakta olan ekolojik ve toplumsal değişimlerin gündeme getirdiği sorular ve sorunlar, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin işbirliğinde çalışılmasını gerektirdiğinden, dergiye gönderilecek makalelerin disiplinler arasındaki sınırları aşan çalışmalar olması beklenmektedir. Bu çalışmaların, yaşanabilir bir gelecek kurmak maksadıyla büyük hasarlar görmüş gezegenimizdeki insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkilerin yeniden düşünülmesine ve yeniden kurgulanmasına katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Bu nedenle dergide tür-merkezci parametrelerin ötesine geçerek insanmerkezci gerçeklik algılarını sorgulayan ve gezegenimizin günümüzde karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte yaşayacağı zorlukları aşma bağlamında toplumsal, kültürel ve çevresel değişimleri kapsayan derin zamanlı tecrübelerin önemli yerini ve değerini kabul eden makalelere yer verilecektir. Ekosen ayrıca yeni Antroposen öykülerine, şiirlerine, sanat eserlerine ve bilişsel, düşsel ve etik yeteneklerimizin gelişmesini sağlayacak diğer yaratıcı eserlere de yer vermeyi amaçlamaktadır. Tüm bu genel çerçevede, Ekosen’in nihai amacı Donna Haraway’in ifadesiyle insan ve insan olmayan dünyalardaki “işbirlikçi” ve “rekabetçi karışmışlıklar” zemininde disiplinleraşırı araştırmaların yürütülmesi ve yeni bilgi biçimlerinin oluşumu için bir alan yaratmaktır.

Ekosen, her yılın Aralık ayında Kış sayısı ve Haziran ayında Yaz sayısı olmak üzere, yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır. Derginin dili İngilizcedir.

Dergimizin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.