Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2012  yılında 21 Mart gününü Uluslararası Orman Günü olarak kabul etmiştir. Bu günde tüm orman türlerinin önemi konusunda farkındalık yaratmak amaçlanır. Her Uluslararası Orman Günü’nde, ülkeler, ormanları ve ağaçları içeren eylemler (ağaç dikimi gibi) düzenlenmeleri için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çaba sarf etmeleri yönünde teşvik edilir.

Her yıl bu gün için farklı bir tema belirlenir ve hedef olarak seçilen sektörlerin ormanlaşma konusunda katkısı teşvik edilir ve olası çözümler üzerinde fikir fırtınası yapılır. 2024 yılında bu gün için seçilen tema “Ormanlar ve İnovasyon: Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni Çözümler” olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda, inovasyon ve teknoloji ülkeleri, orman varlıklarını izleyecek ve raporlayacak şekilde dönüştürmektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin raporlarına göre, inovatif ve şeffaf izleme teknolojileri sayesinde 13.7 milyar ton karbon dioksitin ormanlara salımı azaltımı ya da bu oranda iyileşmeler gözlemlenmiştir.

Yılda 10 milyon hektar ormanlık alan ormansızlaşmayla yitirilmekte ve yaklaşık olarak 70 milyon hektar yangınlardan etkilenmekte iken, teknolojik inovasyonların yangın ve orman kaybı için erken bir uyarı sistemi olarak rol oynamalarına ve sürdürülebilir ticari üretimi sağlamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

21 Mart Uluslararası Orman Günü, ağaçlarla omuz omuza vermemiz gerektiğini ve teknoloji gibi insanlığın ve kültürün bir ürünü olan araçların, doğayı korumak için kullanılmasının önemini hatırlamamız için önemli bir fırsattır.

 

Kaynak 1, Kaynak 2