Mevzuatımızda bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilmekte ve bu bağlamda yaptırım olarak yalnızca idari para cezaları öngörülmektedir. Hatta Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde hayvanlar birer mal ve eşya olarak kabul edilmektedir. Hayvanlara karşı işlenen suçların daha güçlü ve caydırıcı yasal dayanaklara kavuşturulması, hayvanlara yönelik şiddet ve istismarla mücadelede ivedilikle atılması gereken ilk ve en önemli adımdır.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde bu konunun aciliyetinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.