Yeşil Tüketici Günü
Her yıl, 28 Eylül’de düzenlenen Yeşil Tüketici Günü, endüstri devrimi ile beraber ortaya çıkan seri üretim potansiyeli sonucunda oluşan tüketim kültürü ve bu globalleşen kültürün çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Yeşil Tüketici Günü farkındalık yaratmayı hedeflemekte; atık malzemeleri geri dönüştürmenin, yeniden kullanmanın ve tüketimi azaltmanın önemine vurgu yapmaktadır.

https://www.wofox.com/content-calendar/green-consumer-day