Hızlı tüketim açısından

 • Teknolojik gelişmeler ve ürünlerdeki sürekli yenilenme,  elektronik ve elektrikli aletlerin yaşam ömrünü kısaltıyor.
 • 2000 yılında yaşam ömrü en az 4,5 yıl olan yeni bir bilgisayarın 2005 yılına gelindiğinde yaşam ömrünün ortalama 2 yıla düştüğü görülüyor, bu oranlar da gitgide düşüyor.

Çevre kirliliği, sosyal adaletsizlik ve insan sağlığı açısından

 • Teknoloji geliştikçe hafifleyen ürünler, yanmayı engelleyen kimyasallar ve  ağır metaller içeriyor.
 • E-Atık oranının tüm dünyada yaklaşık olarak yılda 40 milyon tonu bulduğu düşünülüyor.
 • Birleşmiş Milletler’in açıklamasına göre, 2012’de üretilen e-atık miktarı 100 Empire State binası kadar alanı dolduracak boyuttaydı.
 • E-atıkların büyük çoğunluğu çöp atık sahalarında bertaraf ediliyor. Sadece %25’i kontrollü koşullarda geri dönüştürülüyor.
 • Gelişmiş ülkeler e-atıklarının %80’ini Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelere gönderiyorlar.
 • Küresel e-atıkların %70’i az gelişmiş ülkelerdeki ilkel e-atık tesislerinde işleniyor.
 • E-Atık yönetiminin ilkel yöntemlerle yapılması sonucunda ağır metaller başta olmak üzere birçok zararlı kimyasal madde açığa çıkıyor.

E-Atık geri dönüşümünün ekonomik değeri

 • Elektronik atıklar altın, bakır, paladyum, plastik gibi değerlendirilebilecek veya az bulunan değerli hammaddeleri içeriyor.
 • E-Atık geri dönüşümünün küresel metal talebinin büyük bir kısmını, özellikle de kaynak kıtlığı yaşayan bölgelerde karşılayabileceği belirtiliyor.

Ne yapılabilir?

 • Yerel yönetimlerden e-atık toplama uygulamaları hakkında bilgi alınabilir, birinci yetkili kuruluşlar belediyeler. Bazı il ve ilçelerde e-atık kutuları bulunurken bazıları ise Atık Toplama Merkezlerine yönlendirebiliyor.
 • TEGV elektronik atıkları bağış olarak topluyor – (https://tegv.org/tag/elektronik-atiklar/)
 • Bazı tekno-marketlerde E-Atık Üniteleri bulunuyor, buralara e-atıkların bazıları teslim edilebiliyor.