Her yıl, dünyada üretilen besinlerin ⅓’ü yani 1,3 milyar tonu, taşıma sırasında, raflarda ya da evlerde israf ediliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin yıllık tükettiği ortalama besin miktarı ise 630-670 milyon ton arasında.  Dünyada israf ettiğimiz yıllık gıda, gelişmekte olan ülkeleri neredeyse iki yıl boyunca besleyebilecek miktarda.

Sadece Türkiye’de yıllık israf edilen gıda 18,8 milyon tonu buluyor (Asan). Nüfusumuz arttıkça, küresel ısınma çiftçiliği zorlaştırdıkça, tarım alanları sanayileştikçe ve dereler kurutuldukça, dünya bizi besleyemeyecek hale gelecek.

Henüz çok geç değil. Yaşanılabilir bir gelecek için:

  • Yemeği çok değil, ölçülü şekilde alın
  • Gıdaları doğru şekilde saklayın
  • Organik atıkları komposta dönüştürün
  • Tarım alanlarının sanayileşmesine destek olmayın
  • Karbon ayak izinizi küçültün

 

Kaynakça

Asan, Yasemin. “Çöpe atılan gıdaya bakanlık dur dedi: Yıllık 18,8 milyon ton gıda çöpe gitmeyecek (Ministry said no to the wasted food: 18.8 million ton food won’t go to waste annually).” Yeni Şafak. 05/06/2020, https://www.yenisafak.com/ekonomi/cope-atilan-gidaya-bakanlik-dur-dedi-yillik-188-milyon-ton-gida-cope-gitmeyecek-3543163. 12/08/2020.

“Cutting food waste to feed the world (Dünyayı beslemek için yemek israfını bitiriyoruz).” Food and Agricultural Organization of the United Nations. 11/05/2011, http://www.fao.org/news/story/en/item/74192/icode/. 12/08/2020.

Kubala, Jillian. “20 Easy Ways to Reduce Your Food Waste (Yemek İsrafınızı Durdurmak İçin 20 Kolay Adım).” Healthline. Healthline Media a Red Ventures Company, 20/11/2017, https://www.healthline.com/nutrition/reduce-food-waste. 12/08/2020.

“Worldwide food waste (Evrensel gıda israfı).” UN Environment. United Nations Environment Programme, https://www.unenvironment.org/thinkeatsave/get-informed/worldwide-food-waste. 12/08/2020.