Çevre sağlığı küresel bir konudur ve bireysel her eylem çevre sağlığını etkiler. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, çevre sağlığı kişinin dışında yer alan tüm fiziksel, kimyasal, biyolojik ve davranışsal unsurları etkiler ve birbirleriyle ilişkisi bulunur. Çevre sağlığı çalışmaları hastalıkları önleyici ve tüm canlı varlıkların sağlığını destekleyici bir ortam yaratmaya yöneliktir.

Çevre temizliği ile insan ve tüm ekosistem için çevre sağlığının önemini vurgulamak için her yıl 26 Eylül Çevre Sağlığı Günü olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir gelişmenin tanımında yer alan bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşağın ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılamak tanımı, çevresel sürdürülebilirliğin bir gelecek kuşak hakkı da olduğu ve çevre sağlığının korunmasının gelecek kuşakların haklarını da kapsayan bir zorunluluk olduğunun belirtilmesi açısından önemlilik arz etmektedir. Bu nedenle, sağlıklı, dengeli, temiz bir çevre için hem günümüz hem de gelecek kuşaklar için sorumluluk üstlenmemiz gerekmektedir.