Erozyon, toprağın çeşitli etkenlerle aşınıp, taşınıp, birikmesidir. Erozyonun nedenlerini iki başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, iklim gibi doğal nedenlerle oluşan erozyondur. İkincisi ise orman yangınları gibi sosyal ve ekonomik nedenlerle oluşan erozyondur. Ülkemizin %62,5’inin eğimi, %15’ten büyüktür (Taş). Bulunduğumuz bölgenin iklimi de göz önüne alındığında, erozyon riskinin Türkiye’de yüksek olduğunu görürüz.

Erozyonunun sebep olduğu “yüzey toprağının kaybı toprağın fonksiyonlarını sınırlandırır ve gelecek kullanımları için sürdürülebilirliğini kısıtlar. Erozyonun sebep olduğu bu durumu asgariye indirmek etmek zorundayız.

İnsanlar olarak erozyonu hızlandırıyoruz ve aslında kullanılabilir tarım toprağının elimizden kayıp gitmesine izin veriyoruz.

Erozyonun sosyal ve ekonomik sebeplerinden bazılarından bahsedelim.

Orman alanlarının azalması erozyonun önemli nedenlerinden. Ağaçların ve bitkilerin varlığı, daha doğrusu köklerinin varlığı, toprağın yerinde tutmakta büyük rol oynuyor. Son dönemdeki hem ülkemizde hem de Dünya da sıklaşan orman yangınları, bizi hem orman hem de biyoçeşitlilik kaybına sürüklüyor.

Aşırı otlatma erozyonun sebeplerinden biri.

Bir başka sebep, toprağı yerinde tutan bitkilerin hızlı tüketimi ve aynı zamanda toprağın üstüne konulan yük…

Eğime paralel şekilde sürülen tarlalar ve toprağın yapısına uygun olmayan bitkilerin ekimi de erozyonu hızlandıran sebepler arasında.

Erozyon insan hayatını farklı şekillerde etkileyebilir. Tarım arazisinin faydalı toprak katmanını sürükleyip götürebilir, sel ve taşkınlara, bölge halkının işsizliğine ve göçe sebep olabilir. Erozyon bizim için bir risk, peki ne yapabiliriz:

  • Ağaçlandırma
  • Özellikle tarımda, erozyonu yavaşlatan tekniklerin kullanılması
  • Doğal alanların ve toprağın doğru kullanımı hakkında bilinçlenmek

 

Kaynakça

 Çanga, Mustafa. “Erozyon Oluşumu, Sonuçları ve Beklentiler (Erosion Formation, Consequences and Expectations).” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Anabilim Dalı. http://www.dsi.gov.tr/docs/tuhk/k%C4%B1tasal-erozyon-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-grubu-sunumu.pdf?sfvrsn=2. 13/08/2020.

“Erozyon (Erosion).” Vikipedi. Wikimedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Erozyon. 13/08/2020. Taş, B. Ali. “Erozyon Kontrolü Proje Yapım Esasları (Erosion Control Project Guidelines).”

 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. https://www.ormuh.org.tr/uploads/dosya/sunular/erozyon-kontrolu-proje-yapim-Esaslari.pdf. 13/08/2020.