22 Nisan’da birçok ülke tarafından kutlanan Dünya Günü, iklim değişikliği ve kirlilik gibi konularda farkındalık yaratmayı amaçlayan ve çok sayıda etkinliğin düzenlendiği bir gündür. Sanayi devrimi ile birlikte fabrikalar ve elektrik santrallerinin artması, geniş otoyollar ve çok sayıda araç kullanımı, zehirli atıklar ve atık çöplüklerinin çoğalması doğal çevre ve dolayısıyla insanların yaşamları üzerinde bir tehdit oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve kapitalizm yaklaşımlar ile birlikte, çevresel sorunlar giderek artmakta ve sonuç olarak insanların temiz hava ve su gibi doğal kaynaklara erişimleri zor hale gelmektedir. Bu nedenle, bu sorunların farkında olmak ve olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapılabileceğimiz konusunda bilinçli ve sorumlu olmamız gerekmektedir.

Temel çevresel sorunları birkaç başlıkta özetlemek mümkündür: 1) Kirlilik: Fabrikalar tarafından salınan toksin ve gazlar, fosil yakıtların yanması, asit yağmurları, petrol sızıntısı ve endüstriyel atıklar gibi faktörlerin neden olduğu hava, su ve toprak kirliliği. 2) Küresel ısınma: İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının emisyonu, küresel ısınmaya neden olmakta ve bu da deniz seviyelerinin yükselmesine, kutup buzullarının erimesine, ani sellere ve çölleşmeye yol açmaktadır. 3) Atıklar: Sanayi ve teknolojik gelişmeler ile birlikte nükleer, plastik ve elektronik atıklar artmakta ve bunlar, okyanuslara ve denizlere atılmaktadır. 4) Okyanus asitlenmesi: İnsanlar tarafından karbondioksit üretiminin artması, okyanusların asitliğinin yükselmesine neden olmakta ve bu da deniz yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. 5) Biyoçeşitlilik kaybı: İnsan faaliyetleri nedeniyle türler ve habitatlar yok olmakta ve bu, tozlaşma gibi doğal süreçlerde bir dengesizliğe neden olmaktadır. Sonuç olarak, ekosistemler için bir tehdit oluşturmaktadır. 6) Çölleşme: Konut, endüstriyel veya ticari projeler için birçok verimli arazi yapılaşmaya açılmakta ve bu da ağaçların kaybı, daha az oksijen üretilmesi ve sıcaklığın artmasına neden olmaktadır. 7) Ozon tabakasının incelmesi: Havadaki kloroflorokarbonların (CFC’ler) neden olduğu kirlilik, dünyayı zararlı UV radyasyonundan koruyan ozon tabakasında bir delik oluşmasına sebep olmuştur. 8) Asit yağmuru: Kükürt dioksit ve azot oksitler gibi atmosferdeki kirleticiler asit yağmurlarına neden olmakta ve bu da insanlar, yaban hayat ve deniz canlıları için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 9) Halk sağlığı sorunları: Temiz su eksikliği günümüzde önde gelen çevre sorunlarından biridir. Havadaki kirleticiler ayrıca solunum yolu hastalığı ve kardiyovasküler hastalık gibi sorunlara da neden olmaktadır.

Sonuç olarak, çevre sorunlarını azaltmak ve bunlara karşı önlem almak için, kapalı döngülere dayalı atık olmayan teknolojilerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevreye duyarlı tarımsal yönetim biçimlerinin geliştirilmesi gibi uygulamaların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Çevre sorununu çözmenin bir başka yolu ise de toplumda çevre bilincinin oluşmasıdır. Bireysel ölçekte, doğal kaynakların kullanımında çevreye ve doğal kaynaklara karşı duyarlı olmak ve korumacı yaklaşımlar ile az tüketime yönelik alışkanlıklar geliştirmek önem arz etmektedir.