Gıda üretimi ve beslenme alışkanlıklarımızın iklim krizi ile doğrudan bağlantısı var. Yapılan araştırmalar, et ve hayvansal gıda tüketiminin azaltılması ve bitkisel temelli beslenmeye ağırlık verilmesinin, iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli bir katkısı olacağını ortaya koyuyor. BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2022 raporu, özellikle gelişmiş ülkelerde et tüketiminin azaltılması, sürdürülebilir, sağlıklı ve düşük sera gazı salımlı beslenme biçimlerinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, hayvancılık endüstrisi küresel ısınmanın sebebi olan toplam sera gazı salımının yaklaşık %15’lik oranından sorumlu. 2018 tarihli bir FAO araştırmasına göre ise, İngiltere ve AB ülkelerinde hayvancılık endüstrisi kaynaklı yıllık sera gazı salımı oranı, Avrupa’daki bireysel ve yük taşıyan araçların salım oranlarından çok daha fazla.

Su kaynaklarının yaklaşık %70’i endüstriyel et üretimi için ve yeryüzündeki arazilerin yarısına yakını hayvan yemi üretimi ve otlatma için kullanılıyor. Hayvancılık endüstrisinde tedarik zinciri için gerekli olan fosil yakıt kullanımı, bu endüstrinin toplam sera gazı salımının %20’sini oluşturuyor.

Temel ihtiyaç, küresel hayvancılık endüstrisinde üretimin azaltılması ve üretim biçimlerinin sürdürülebilirlik ve yerele doğru dönüşümü olsa da, bireyleri de beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye teşvik edecek sağlıklı ve besleyici alternatiflere yöneltmek gerekiyor. Bireysel değişimleri teşvik etmek için, vejeteryan ve vegan tariflerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önem kazanıyor.

Bu nedenle Dünya Vegan Günü, iklim krizi ve beslenme ilişkisine dikkat çekmek, hem üretim hem de beslenme alışkanlıklarımızı sorgulamak için bir fırsat sunuyor.

Şef Deniz Yoldaç’ın Vegan Günü’ne özel yemek tarifine bu linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/ 

https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/22/eu-farm-animals-produce-more-emissions-than-cars-and-vans-combined-greenpeace  

https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/04/meat-diets-climate-emissions-plant-based-vegan