Sanayi devriminde sonra, dünyamız yavaş yavaş ısınmaya başladı.

Eminim, küresel ısınma, sera gazları gibi terimleri daha önce duymuşsunuzdur ama bu konularla ilgili aslında ne kadar biliyorsunuz?

2019 yılında yapılan ölçümlere göre, Sanayi devriminden beri dünyanın genel sıcaklığı 1.1 derece, 2015’e göre ise 0.2 derece artmış durumda. Her ne kadar bu sayılar küçük gözükse de araştırmalar  bize, 0.1 derecenin bile bir türün yaşamını bitirebileceğini gösteriyor. İklim değişikliğinin Türkiye’deki etkileri bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Akdeniz’de görülen kuraklık, buna bağlı ekin kaybı, biyoçeşitlilikteki azalma vb. etkilerin sorumlusu iklim değişikliği ve bu değişikliğe sebep olan biz insanlarız.

İklim değişikliğinin temel sebebi küresel ısınmadır.

Küresel ısınma, havaya saldığımız zararlı gazların (karbondioksit, nitrojen gibi) dünyamıza ulaşan güneş ışınlarının  içeride kalması, yansımaması nedeniyle ortaya çıkar.. Küresel ısınmanın ana sebebi insanların havaya yaydığı zararlı gazlardır.

Küresel ısınmanın sonucu olan iklim değişikliği dünyamızı, dünyadaki yaşamı tehdit etmekte. Çok geç olmadan tedbir almalıyız. Tek bir Dünya var!

Gelecek nesillere yaşanabilir bir Dünya bırakmak için;

  • Bilinçlenin ve bilinçlendirin
  • Plansız sanayileşmeye karşı sessiz kalmayın
  • Dur deyin
  • Karbon ayak izinizi azaltmak için harekete geçin
  • Dayanıklı ve çevre dostu materyaller kullanın
  • Gereksiz tüketimden kaçının
  • Yeşil alanları koruyun ve çoğaltın

Kaynakça

“Global Climate in 2015-2019: Climate change accelerates (Dünya Geneli İklim 2015-2019: Küresel ısınmadaki değişim hızlanıyor).”, World Meteorological        Organization. 22/09/2019, https://public.wmo.int/en/media/press-release/global-

“Is it too late to prevent climate change (İklim değişikliğini önlemek için çok mu geç)?”, NASA Global Climate Change and Vital Signs of the Planet. NASA,

https://climate.nasa.gov/faq/16/is-it-too-late-to-prevent-climate-change/. 10/08/2020,

TEMA Vakfı Proje Ekibi, et al. İklim Değişikliği Yerel Raporu. Omsan Ofset, Mart 2015. TEMA, www.tema.org.tr/folders/14966/categorial1docs/97/Yerel%20Etkiler%20Analizi_v11.pdf. 10/08/2020.