Tarım ülkeler açısından kritik öneme sahip üretim kolları arasında yer almaktadır. Çiftçiler ise tarım endüstrisinin en önemli parçasıdır.  Çiftçiler olmadan herhangi bir ülkenin tarım sisteminin devam edebilirliği söz konusu değildir. Yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte tüm medeniyetler için tarım başlıca geçim ve üretim kaynağı, çiftçilik ise en temel mesleklerden bir tanesi olmuştur. Tarihten günümüze önemini koruyan tarımsal faaliyetler, değişen teknolojik şartlara bağlı olarak ilerlemekte ve her geçen gün yenilikçi teknolojilerle donatılmaktadır. Sanayi devrimi sonrası endüstriyel topluma geçiş süreçleri farklı meslek dallarına olan ilgiyi artırmaktadır. Bu süreçler içerisinde, çiftçilik mesleği de popüler meslek dallarının yanında tercih edilmez duruma gelmektedir.

Nüfusun çoğalması, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi de tarımı ve çiftçilik mesleğini etkileyen koşullar arasındadır. Bunların yanında gelişmiş ve gelişen ülkelerde tarımda çalışanların payı da azalmaktadır. Tarımda çalışan payının düşük olması adeta bir gelişmişlik seviyesi olarak görülmektedir. Türkiye’de de özellikle 1980’li yıllardan sonra tarımın ekonomideki payı giderek düşmektedir, bunun yanında hizmetler sektörünün payı da giderek artmaktadır. Her ne kadar teknoloji ilerlese de dünya ve ülkemiz gıdaya, yani tarıma ve çiftçiye muhtaç durumdadır. Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır, bu artışla beraber gıda ihtiyacı da artmaktadır. Bu sebeple göz ardı edilen tarım sektörünün ve çiftçilik mesleğinin önemi tekrar anlaşılmaktadır.

Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1984 yılından beri her yıl kutlanıyor. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnızca Türkiye’de değil, kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

https://www.tarnet.com.tr/medya-merkezi/blog/dunya-ciftciler-gunu-nedir-ne-zamandir/

https://www.haberturk.com/dunya-ciftciler-gunu-nedir-dunya-ciftciler-gunu-nasil-ortaya-cikti-3072184

https://impoff.com/importance-of-farmer/