Dünyamız, yaşam kaynaklarının yok olma riski ile karşı karşıya. 1990’dan beri, 178 milyon hektarlık orman arazisini kaybettik.

2020 Birleşmiş Milletleri The State of the World’s Forests” Raporu’na göre, dünyadaki orman kaybı son yıllarda yavaşlamaya başladı. FAO tarafından hazırlanan rapora baktığımızda  2010-2020 arasındaki 4,7 milyon hektar kaybın, 2000-2010 arasındaki 5.2 milyon hektarlık kayıptan daha az olduğunu görüyoruz.

On yılda 4.7 milyonluk kayıp, yıllık ortalama 470.000 bin hektar ediyor. Her ne kadar bir yavaşlama olsa da yetmiyor ve maalesef sürdürülemiyor. Her yıl, orman arazileri, palmiye ekimi (palm yağ üretimi için), tarım, sanayileşme, inşaat benzeri sebeplerle kayboluyor.  TEMA’nın 2020’de yayınladığı “Madencilik Mevduatı ve Yansımaları Raporu” açıkça gösteriyor: Kaz Dağları Yöresi’nin %79’i madencilik için ruhsatlandırıldı. Madencilik ruhsatı, aynı bölgede bulunan korunan arazilerin %55’ini kazıya açtı.

Ormanları korumamız neden önemli peki?

Ağaçlar ve fotosentez yapan bütün bitkiler dünyamızın filtreleri. Sera gazlarının arttığı dönemde, oksijenin varlığı ve havadaki karbondioksitin artışını azaltmak için bu ormanlık alanları korumamız lazım. Ormanlık alanlar, etrafında yaşayan topluluklar için ise çoğu zaman bir geçim kaynağı ve barınma yeri. Ormanların bir başka görevi ise fazla yağış durumunda suyu toplayarak ve kökleri ile toprağı tutarak heyelanı önlemek. Dünyadaki biyoçeşitlilik de ormanlara bağlı. Yani özetlemek gerekirse, yaşam ve ekosistemin korunması ormanlara bağlı.

Orman kaybını önlemek için neler yapabilirsiniz:

  • Kağıt israfını önleyin ve geri dönüşüm yapın
  • Çevre için savaşan organizasyonları destekleyin
  • Ormanlık arazileri yok eden şirketleri desteklemeyin
  • Kaybolan ağaçlık alanları yenilemek için elinizden geleni yapın, bahçenize bir ağaç dikin
  • İçinde palm yağ olan ürünlerin tüketiminde bilinçli olun

Dünyadaki ormanlık arazilere dair istatistikleri ve uydu görüntülerini takip etmek isterseniz Global Forest Watch sitesinden faydalanabilirsiniz.

 

Kaynakça

FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Rome.  https://doi.org/10.4060/ca8753en.

Nunez, Christina. “Deforestation: Explained(Ormanların Tahribi: Açıklandı).”National Geographic. National Geographic Society, 07/02/2019,   https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/. 13/08/2020.

Petri, Josh. “Forests Are Vanishing More Slowly, But Not Slowly Enough (Ormanlar Daha Yavaşça Yok Oluyor Ama Yeterince Yavaş Şekilde Değil).” Bloomberg Green.  Bloomberg L.P. , 07/05/2020, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-07/forests-are-vanishing-more-slowly-but-not-slowly-enough. 13/08/2020.

“Solutions to Deforestation (Ormanların Azalmasına Çözümler).” GreenPeace. https://www.greenpeace.org/usa/forests/solutions-to-deforestation/. 13/08/2020

TEMA. Yeni Bir Kamu Yararı Anlayışına İhtiyaç Var Madencilik Mevzuatı ve Yansımaları. 16 June 2020.

“Türkiye’de 2018’deki orman alan kaybı 35 bin hektarı aştı (Turkey’s forest lost of 2018 is over 35 thousand hectares).” Gazete Karınca. 06/08/2019, https://gazetekarinca.com/2019/08/turkiyede-2018deki-orman-alan-kaybi-35-bin-hektari-asti/. 13/08/2020.

“UN report: As the world’s forests continue to shrink, urgent action is needed to safeguard their biodiversity (BM raporu: Biyoçeşitliliği korumak için, küçülen dünya ormanlarına ilişkin acil aksiyon alınmalı).” UN Environment Programme. 22/05/2020, https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-report-worlds-forests-continue-shrink-urgent-action-needed. 13/08/2020.