Sürdürülebilir mimari, mimari yapıların çevreye minimum zarar vermesini ve insan sağlına hiç zarar vermemesini hedefleyen; yapıların inşası ve kullanımı sırasında minimum enerji harcanmasını ve minimum atık üretmesini savunan bir mimarlık felsefesidir.

Sürdürülebilir mimari, yaşanılabilir bir gelecek sağlamak için son yıllarda daha çok kullanılan bir yöntem olsa da mantığı aslında antik medeniyetlere dayanır. Kapadokya’da bulunan Kaymaklı Yeraltı Kenti, doğal yollarla havalandırma sağlayacak şekilde yüzyıllar önce inşa edilmiştir. İran’da bulunun Kehriz su dağıtma sistemi ise Persler tarafından yer çekimi ve basınçtan yararlanılarak yapılmıştır. Sürdürülebilir mimari yakın döneme ait bir kavram gibi gelebilir ama insanoğlunun doğa ile beraber yaşama gerekliliği gibi sürdürülebilir mimari de zamanın başından beri vardı.

Peki, sürdürülebilir mimari neden önemli?

Küresel ısınma dünyayı içeriden ısıtıyor ve popülasyon yedi milyarı aştı. Eğer binalarımızı sürdürülebilir materyaller ve yenilenebilir enerji sistemleri ile yapmaya başlamazsak bizi parlak bir gelecek beklemiyor.

İnşaat sektörü, enerji kaynaklarının büyük bir kısmını kullanan karbon ayak izi en büyük olan sektörlerden biri. Sektörün yüksek karbon salınımının yanı sıra, kullandığı ve zaten sürdürülemez olan materyallerin üretiminin doğa üzerindeki olumsuz etkisi (çimento vb.) ve doğal yaşam alanlarına yapılan inşaatlar pek çok canlı türü üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz. İşte sürdürülebilir mimari, bu alana eğiliyor.

Sürdürülebilir mimarinin günümüzdeki örneklerini dünyada ve ülkemizde de görmek mümkün. Sürdürülebilir mimari sadece bir hayal değil.

Siz ne yapabilirsiniz:

  • Öğrenin, öğretin
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırın, hayatınıza katmaya çalışın
  • Evinizin karbon ayak izinizi azaltacak eşyalar, materyaller tercih edin
  • Ayrıştırın- geri dönüştürün
  • Çevrenizi korumak ve doğaya zarar vermemek için gerekli adımları atın
  • İsraf etmeyin, enerji – su tüketiminizi azaltın

Kaynakça

Demirkollu, Muhammed. “Antik Sulama Sistemi – Kehriz Nedir (Ancient Watering System- What is Qanat)?” Sanal Şantiye. 15/08/2019, https://www.sanalsantiye.com/donati-tahvili/. 10/08/2020.

Eren, Emre. “Kaymaklı Yeraltı Şehri (Kaymaklı Underground City).” Kapadokya Web.comhttps://www.kapadokyaweb.com/inceleme/kaymakli-yeralti-sehri. 10/08/2020.

Garenta. “Başka Bir Dünya: Kapadokya Yeraltı Şehirleri (The Underground Cities Of Cappadocia).” Day-G Blog. 30/11/2018, https://www.garenta.com.tr/blog/baska-bir-dunya-kapadokya-yeralti-sehirleri/.  10/08/2020.

Garofalo, Federica. “What is sustainable architecture: definition, concept and famous examples (Sürdürülebilir mimari nedir: tanım, kavram ve popüler örnekleri).” Lifegate. 27/04/2018, https://www.lifegate.com/sustainable-architecture-definition-concept-projects-examples.10/08/2020.

Özürgancı Eşkin, Pınar. “Sürdürülebilir Mimari Nedir (What is Sustainable Architecture)?” Ekolojist.net. 12/08/2017, http://ekolojist.net/surdurulebilir-mimari-nedir/. 10/08/2020.

Rebecca. “The Roots of Sustainable Architecture (Sürdürülebilir Mimarinin Kökeni).” Sopher Sparn Architects. 18/06/2015, http://www.sophersparn.com/the-roots-of-sustainable-architecture/.  10/08/2020.

“Sürdürülebilir Mimari (Sustainable Architecture).” Wikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir_mimari. 10/08/2020.

“The Top 6 Sustainable Architecture Strategies for Public Building Design (Kamu Bina Tasarımları İçin Top 6 Sürdürülebilir Mimari Stratejisi).” HMC Architects. https://hmcarchitects.com/news/the-top-6-sustainable-architecture-strategies-for-public-building-design-2018-10-03/. 10/08/2020.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası. ODA RAPORU TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2018. Nisan 2018, https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/EnerjiGorunumu2018_1.pdf. 10/08/2020.