Her yılın Kasım ayında dünyanın 30’dan fazla ülkesinde kutlanan ve uluslararası etkinlik niteliğinde olan “Dünya Şehircilik Günü” organizasyonu, ilk olarak 1949 yılında, Profesör Maria della Paolera tarafından düzenlenmiştir. 8 Kasım gününde gerçekleşen etkinlik, yaşanabilir ortamlar, sağlıklı ve müreffeh topluluklar yaratmak için plancıların ve planlamanın rolüne dikkat çekmek amaçlı düzenlenen özel bir gündür. Dünya Şehircilik Günü, planlama ideallerine küresel bir perspektiften bakmak için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Bu organizasyonlarda, uzman plancılar, halk, yerel yönetim ve karar vericiler arasında iş birliği, planlama uygulamalarında etik ilkeler, toplumsal refah ve kalkınmada eşitliği ön planda tutan yaklaşımlar, çevresel ve kültürel koruma, kentsel tasarım ve iklim değişikliği inovasyonu gibi konulara dikkat çekilmektedir.

Yaşanabilir çevreler ve sağlıklı topluluklar oluşturmak için, kent sakinlerine yüksek kaliteli yaşam ortamları planlamak ve tasarlamak, çevresel kaliteyi geliştirmek ve korumak, toplumun refahını ve sağlığını en iyi şekilde sağlamak, kent sakinleri için çeşitli yaşam ve sosyal alanları düzenlemek, bisiklet kullanımına uygun rotalar, yürünebilir yürüyüş yolları ve  rekreasyon alanları geliştirmek, toplu taşıma kullanımına yönelik teşvik edici politikalar sunmak, tüm kent sakinleri için erişebilir mekanlar tasarlamak, sosyal donatılar ve ticari alanlara erişim kolaylığı sağlamak gibi konular kentsel planlama ve tasarım çalışmalarının birincil hedefleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de, Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, 6-7-8 Kasım 2022 tarihlerinde, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 46`ncısı düzenlen şehircilik kolokyumu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Toplumda ve Mekanda Adalet” temasıyla gerçekleştirilecektir. Kolokyum’da, “Adalet: Doğa ve İklim” ve “Adalet: Mekan ve Toplum” ana başlıkları çerçevesinde, güvenli ve adil yaşam alanlarının oluşturulması üzerine bilimsel araştırmalar sunulacak ve planlama tartışmaları yapılacaktır.