Dünya’da nüfus hızla yükselmekte…

2019 itibariyle 7,7 milyar olan dünya nüfusunun, 2055 yılı itibariyle 10 milyara, 2100 itibariyle ise 11,2 milyara yükselmesi bekleniyor. Demografik eğilimler değişmezse, Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçeceği öngörülüyor. Artan dünya nüfusun beslenmesi için  bugün üretilenden %75-80  daha fazla üretim yapılmasına ihtiyaç olacağı görülüyor. Benzer bir durum Türkiye için de geçerli.

Dünyanın ve Türkiye’nin gıda güvenliğinin sağlanması tarımsal üretimin geliştirilmesine ve verimliliğin arttırılmasına bağlıdır. Gıda üretiminin en önemli unsurları ise toprak ve sudur.

Yeterli miktarda ve uygun maliyetli gıda üretimi için toprakların sürdürülebilir yönetimi mutlaka sağlanmalıdır; tarım arazileri korunmalı; toprağı işleyen kırsal nüfusun verim ve kazanç elde ederek üretime devam etmesi temin edilmelidir. Erozyon, tuzlanma, gübre ve kimyasal mücadele maddelerinin aşırı kullanımı, toprak kirlenmesi, yanlış toprak işleme gibi tarım arazilerinin bozulmasının temel sebepleri ortadan kaldırılmalıdır. Kırsal nüfusun kente göçünün önüne geçilmelidir.

Kaynakça:

TEMA. Ekosiyaset Bildirgesi 2015

UNFPA. State of World Population 2019, 2019