4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde hem nesli tükenmekte olan türlere dikkat çekmek hem de çevremizdeki canlılara daha iyi davranmak amacıyla doğadaki tüm hayvanları selamlıyoruz!

Türkülere konu olan telli turnalardan güzel gözlü ceylanlara Türkiye’de pek çok tür, nesli tehlike altında ve nesli tükenmekte olan kategoride yer almaktadır. Bu türler arasında Bozkır Kartalı, Toros Kurbağası, Mezgeldek, Acem Ceylanı, Üveyik, Elmabaş Patka ve Telli Turna gibi canlılar yer almaktadır. Şehirleşmenin artışı, bu konudaki toplumsal farkındalığın yeterli seviyede olmaması, endüstriyel alanların genişlemesi, çevresel kirliliklerin her geçen gün daha da artması, iklim değişikliği etkilerindeki artışlar, orman yangınlarının frekansının artması ve avcılık gibi sebeplerden dolayı, pek çok canlı popülasyonunda azalmalar görülmektedir.  Farklı sebeplerden dolayı nesli tükenmekte olan hayvanların popülasyonları artık daha savunmasız duruma gelmektedir.

Besin zincirinin farklı kademelerinde yer alan canlıların neslinin devam etmesi, insanlık ve besin zincirinin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemlidir. Ayrıca biyoçeşitliliğin olduğu ve korunduğu bölgelerde de ekolojik, sosyo-ekonomik birçok fayda sağlayan ekosistem hizmetlerinden bahsetmek mümkündür.

Biyoçeşitliliğin devamı ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak için ekosistemdeki zincirin sahibi değil, zincirin bir parçası olduğumuzu unutmayalım. Bu sebeple özellikle nesli tehlike altındaki türlere zarar veren ve doğadaki diğer hayvanları rahatsız eden faaliyetlere/davranışlara son verelim.

EKOSİSTEMDEKİ TÜM CANLILAR DAHA İYİ BİR DOĞAYI HAK EDİYOR.

4 EKİM DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!