21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü ve 22 Eylül Dünya Arabasız Günü, araba kullanımı ve fosil yakıt kullanımının yarattığı küresel ısınmanın ve çevreye olan yan etkilerinin azaltılmasını desteklemek adına önemli bir çevre günü olarak belirlenmiştir. Küresel iklim krizinin farkındalığını yaratmak ve sera gazı emisyonlarının azaltılması konusuna dikkat çekmek için her yıl 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü ve 22 Eylül Dünya Arabasız Gün olarak kutlanmaktadır.

Mevcut insan kaynaklı sera gazı emisyonları, atmosferdeki sera gazlarının giderilmesi ile dengelendiğinde net sıfır emisyonu yakalayabilecektir. Her şeyden önce, fosil yakıtlı araçlar ve fabrikaların sebep olduğu insan kaynaklı emisyonlar mümkün olduğu kadar sıfıra indirgenmelidir. Mevcut sera gazları, örneğin ormanların karbon yutağı işlevi görmesiyle dengelenebilir. Net sıfır emisyon kavramı ‘‘iklim nötrlük (climate neutrality)’’ ile de benzerlik göstermektedir.

Bisiklet kullanımının sıfır emisyon hedefine ulaşmadaki ve araba kullanımını azaltmadaki rolü ise bu önemli günlerde sık sık dile getirilmekte ve sürdürülebilir ulaşımda bisikletin önemi konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.