“Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerjiye denir. Yenilenebilir enerjinin farklı türleri vardır. Rüzgâr, güneş, jeotermal ve okyanus enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları olarak örnek verilebilir.

Yenilenebilir enerji dünyanın geleceğidir. Peki, neden? Atmosferde bulunan ve küresel ısınmaya neden olan sera gazının salınımının sebepleri başında enerji sektörü geliyor. Fosil yakıtların enerji üretmek için kullanılması ve çıkarılmaları sırasında yayılan sera gazları, (karbondioksit ve metan gazları) dünyayı çevreleyen bütün sera gazlarının %26’sını oluşturuyor (Çağatay). Her ne kadar son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları daha popüler olsa da dünya genelinde enerji ihtiyacının %80’i hala fosil yakıtlar ile karşılanıyor (Nunez).

Fosil yakıtların kullanımı ve enerjiye dönüştürülmesi sırasında havaya salınan hem insan hem gezegenin sağlığına zararlı gazlar fosil yakıtların tek olumsuz etkisi değil. Fosil yakıtların çıkarılması sırasında ormanlık arazilerinin, tarım alanlarının tahribatı yaygın bir durum. Kaya gazı gibi fosil yakıtların çıkarılması sırasında kullanılan “hidrolik çatlatma ise “ her bir kuyu için, sırf bir hafta içine 10 milyon galona kadar su israf ediyor ve tabi fosil yakıtlarının bir gün biteceğini de aklımızda tutmamız lazım.

Yenilenebilir enerjinin amacı ise yaşanılabilir bir dünya bırakmak çünkü biyokütle dışındaki yenilenebilir enerji türleri, enerji üretirken havaya sera gazı salmıyor. Uzun vadede karlı olmanın yanı sıra (Shinn) doğaya da daha az zarar veriyor. Yenilenebilir enerji, ülkemizin farklı yerlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Karasal iklimlerde güneş panelleri, kıyı şehirlerinde dalga enerjisi, özellikle Ege Bölgesinde jeotermal enerji…

Gelecek temiz enerjide, peki siz neredesiniz?

Kaynakça

Çağatay, Gülşen. “Dünya Yenilenebilir Enerji gününde ‘umutlu’ tablo (A Hopeful Future On World Renewable Energy Day).” Anadolu Ajansı. 21/06/2019, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dunya-yenilenebilir-enerji-gununde-umutlu-tablo-/1511841.  12/08/2020

“Jeotermal (Geothermal).” Enerji İşleri Genel Müdürlüğü. https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Jeotermal. 12/08/2020.

“Kısa Kısa Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Short Renewable Energy Facts).” WWF. https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/yenilenebilirnerji_ve_enerjiverimliligi/kisakisayenilenebilirenerjikaynaklari/. 12/08/2020.

Nunez, Cristina. “Fossil Fuels: Explained (Fosil Yakıtlar: Açıklandı).” National Geographic. National Geographic Society, https://www.nationalgeographic.com/environment/energy/reference/fossil-fuels/. 12/08/2020.

“Shale Gas 101 (Kaya Gazı 101).” Office Of Fossil Energy. US Department Of Energy, https://www.energy.gov/fe/shale-gas-101. 11/08/2020.

Shinn, Lora. “Renewable Energy: The Clean Facts (Yenilenebilir Enerji: Saf Gerçekler).” NRDC. 15/06/2018, https://www.nrdc.org/stories/renewable-energy-clean-facts. 12/08/2020.

“Yenilenebilir Enerji (Renewable Energy).” Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Yenilenebilir_enerji. 12/08/2020.